Centar za demencije

MediHelp - Prvi privatni centar za glavobolje i migrene u Srbiji
alchajmerova-bolest

Demencija je stečeno, postojano stanje globalnog opadanja kognitivnih funkcija, udruženo sa izmenama ličnosti dovoljnog stepena da kompromituje profesionalnu aktivnost i socijalne relacije bolesnika.

Alchajmerova bolest » 

Simptomi koji u početku bolesti ukazuju na mogućnost da se razvija demencija su:

 • zaboravljanje skorašnjih događaja
 • otežano nalaženje reči
 • problemi u snalažanju u prostoru
 • teškoće u izvršavanju poznatih zadataka i rutinskih radnji
 • povlačenje iz društvenog života
 • promene raspoloženja i ponašanja
 • promene ličnosti

Iako ovi simptomi bude sumnju da se razvija demencija oni se mogu javiti u stanjima koja to nisu, kao što su: očekivane kognitivne promene u starosti, blag kognitivni poremećaj, depresija, delirijum i oboljenja sa sindromima demencije. Razlikovanje ovih stanja od demencije je u domenu rada neurologa i značajno je zbog toga što su neka od njih uvod u demenciju, ali ne zahtevaju terapiju, a neka su lečiva. Nedostatak nekih vitamina, bolesti štitaste žlezde, jetre, bubrega, maligne bolesti, uzimanje određenih lekova ili trovanja mogu svojom kliničkom slikom da liče na demenciju, a regulisanjem osnovnog poremećaja dolazi do povlačenja svih simptoma.

Uzimanjem podataka od obolelog i porodice, detaljnim neurološkim pregledom, neuropsihološkim testiranjem i potrebnim dopunskim analizama postavlja se dijagnoza demencije. Nakon toga je neophodno odrediti o kojoj se vrsti demencije radi.

Dijagnostika demencija »

Prema uzroku demencije se dele na:

 • Neurodegenerativne
 • Vaskularne demencije
 • Infektivne demencije
 • Metaboličke i endokrine demencije
 • Traumatske
 • Toksične
 • Spaciokompresivne lezije
 • Mešovite

 

 

 

Rukovodilac centra:

Dr sci med Dragana Kuljić Obradović, specijalista neurologije

Konsultanti:

Dr sci med Lelica Kostić, psihijatar, psihoterapeut

Zatvori