MediHelp neurološka ordinacija, Beograd

Neurologija je medicinska disciplina koja istražuje strukturu, funkcije i bolesti nervnog sistema. Predmet interesovanja neurologa su centralni nervni sistem (mozak i kičmena moždina), kao i njima bliske strukture krvnih sudova, perifernih nerava i veza nerava sa mišićima i mišići.

neurologija-beograd

Najčešći simptomi naših pacijenata: Glavobolja, gubitak svesti, nestabilnost pri hodu i vrtoglavica, trnjenje i slabosti ruku i nogu, simptomi šloga, simptomi nakon preležanog šloga, psihijatrijski simptomi

U ordinaciji MediHelp, kao i u kućnoj poseti (mobilni aparati) ili u drugoj ustanovi se mogu obaviti sledeći pregledi:

 • Neurološki pregled
 • Neurološki pregled u okviru sistematskih pregleda
 • Kolor dopler krvnih sudova vrata (CDFI)
 • Transkranijalni kolor kodirani dopler krvnih sudova mozga (TCCD)
 • Kolor dopler funkcionalno ispitivanje venskih sudova kod Centralne venske insuficijencije
 • Test vazomotorne reaktivnosti Transkranijalnim doplerom
 • Elektromioneurografija (ispitivanje nerava i mišića) ruku, nogu, lica, sfinktera
 • Elektroencefalografija
 • Neurootološki pregled (Ispitivanje centara za ravnotežu)
 • Videonistagmoskopija
 • Biofeedback
 • Neurofeedback
 • Holter krvnog pritiska
 • Fizikalna procedura u sklopu neuroloških i neurodegenerativnih oboljenja
 • Konsultativni pregledi neuroloških bolesnika od strane lekara svih specijalnosti
 • Sistematski pregledi krvnih sudova

U okviru ordinacije formirana su tri specijalizovana centra sa grupom lekara specijalizovanih za pojedine oblasti i savremenom digitalnom dijagnostikom:

MediHelp tim lekara

Dr sci med Srđan Sretenović, specijalista neurologije, ekspert za glavobolje i neuroangiologiju

Dr Aleksandar Stanić, specijalista neurologije

Prim dr sci med Lelica Kostić, neuropsihijatar

Podelite informaciju s prijateljima:
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone