Blog

Prvi privatni centar za glavobolje i migrene u Srbiji

Alchajmerova bolest

Procenjuje se da 6-10%  populacije ima demenciju. Od tog broja 60-70% ima Alchajmerovu demenciju, koja je najčešća vrsta demencije i spada u grupu degenerativnih demencija. Pokazano je da je najvažniji riziko-faktor za nastanak Alchajmerove bolesti starije životno doba. Najčešće se javlja kod

Pročitajte više

Šlog (moždani udar) i poremećaji moždane cirkulacije

MEDIHELP U BORBI PROTIV MOŽDANOG UDARA I CIRKULATORNIH POREMEĆAJA Prevencija I adekvatno prepoznavanje vrste cerebrovaskularne bolesti primenom savremenih dijagnostičkih procedura, a nakon toga pristup savremenom lečenju uzroka I poslednica bolesti, kao I prevenciji iste predstavljaju osnov pristupa koji se sprovodi

Pročitajte više

Moždani udar, značaj dopler dijagnostike

Dr Srđan Sretenović: Ljudsko telo bez tajni KOLOR DOPLER DIJAGNOSTIKA KRVNIH SUDOVA Pravovremenim uvidom u stanje krvnih sudova pacijenata, uz pomoć sve savršenijih dijagnostičkih neuroimidžing procedura, značajno im se može pomoći da izbegnu nekada i po život opasna cerebrovaskularna oboljenja.

Pročitajte više

Koji su uzroci vrtoglavica?

MEDIHELP U BORBI PROTIV VRTOGLAVICE VRTOGLAVICA, SIMPTOM ILI BOLEST? Uzroci vrtoglavica mogu biti različiti. Ako je reč o oštećenjima različitih moždanih struktura, uzrok je centralnog porekla, pri oštećenjima struktura unutrašnjeg uha, uzrok je perifernog porekla, a vrtoglavice koje nastaju npr. zbog upotrebe nekih

Pročitajte više

Migrena i ostale glavobolje

MEDIHELP U BORBI PROTIV GLAVOBOLJE Dr Srđan Sretenović Da li Vas je ikada bolela glava? U 99,9 odsto slučajeva, odgovor je „DA“, a to je zapravo procenat svetske populacije ispitanika koji je makar jedanput u životu imalo glavobolju. A od kakve glavobolje

Pročitajte više

Alchajmerova bolest

Procenjuje se da 6-10%  populacije ima demenciju. Od tog broja 60-70% ima Alchajmerovu demenciju, koja je najčešća vrsta demencije i spada u grupu degenerativnih demencija. Pokazano je da je najvažniji riziko-faktor za nastanak Alchajmerove bolesti starije životno doba. Najčešće se javlja kod

Pročitajte više

Šlog (moždani udar) i poremećaji moždane cirkulacije

MEDIHELP U BORBI PROTIV MOŽDANOG UDARA I CIRKULATORNIH POREMEĆAJA Prevencija I adekvatno prepoznavanje vrste cerebrovaskularne bolesti primenom savremenih dijagnostičkih procedura, a nakon toga pristup savremenom lečenju uzroka I poslednica bolesti, kao I prevenciji iste predstavljaju osnov pristupa koji se sprovodi

Pročitajte više

Moždani udar, značaj dopler dijagnostike

Dr Srđan Sretenović: Ljudsko telo bez tajni KOLOR DOPLER DIJAGNOSTIKA KRVNIH SUDOVA Pravovremenim uvidom u stanje krvnih sudova pacijenata, uz pomoć sve savršenijih dijagnostičkih neuroimidžing procedura, značajno im se može pomoći da izbegnu nekada i po život opasna cerebrovaskularna oboljenja.

Pročitajte više

Koji su uzroci vrtoglavica?

MEDIHELP U BORBI PROTIV VRTOGLAVICE VRTOGLAVICA, SIMPTOM ILI BOLEST? Uzroci vrtoglavica mogu biti različiti. Ako je reč o oštećenjima različitih moždanih struktura, uzrok je centralnog porekla, pri oštećenjima struktura unutrašnjeg uha, uzrok je perifernog porekla, a vrtoglavice koje nastaju npr. zbog upotrebe nekih

Pročitajte više

Migrena i ostale glavobolje

MEDIHELP U BORBI PROTIV GLAVOBOLJE Dr Srđan Sretenović Da li Vas je ikada bolela glava? U 99,9 odsto slučajeva, odgovor je „DA“, a to je zapravo procenat svetske populacije ispitanika koji je makar jedanput u životu imalo glavobolju. A od kakve glavobolje

Pročitajte više
Zatvori