Dijagnostika demencija

dijagnostika-demencija

Demencija, najčešće, počinje neprimetno, sa različitim simptomima i napreduje postepeno. To su razlozi zbog kojih simptomi demencije ostaju dugo neprepoznati kako od strane porodice tako i medicinskog osoblja.

Dijagnoza se postavlja kasno, lečenje se ne započinje na vreme i samim tim napredovanje bolesti je intenzivnije i brže dovodi do stadijuma kada je pacijentu neophodna tuđa nega ili smeštaj u specijalizovane ustanove.

Uzroci demencije »

Ovo su razlozi zbog kojih je neohodno da  porodice i okruženja pacijenta, ali i lekari aktivno rade u otkrivanju, dijagnostici i tretmanu simptoma demencije.

Čim se posumnja da kod pacijenta postoje znaci demencije treba ga uputiti neurologu.

Neurologija »

Nakon uzimanja anamneze od pacijenta i porodice započinju se dijagnostički postupci.

Centar za demencije »

Prvi korak u ispitivanju demencije je neuropsihološko testiranje. Ovaj, visoko specijalizovan pregled, omogućava sagledavanje vrste i stepena oštećenja kognitivnih funkcija i pomaže da se odgovori na mnoga pitanja.

  • Da li pacijent ima demenciju?
  • Da li postoji blag kognitivni poremećaj (stanje koje u većem procentu predstavlja uvod u demenciju)?
  • Da li postoji oštećenje kognitivnih funkcija kao posledica drugih oboljenja (nervnog ili nekog drugog sistema)?
  • O kojoj vrsti demencije se radi?
  • Kakva je prognoza?
  • Koja terapija se preporučuje?
  • Omogućava praćenje toka bolesti kao i efikasnosti terapije i drugih mera.

Imaju u vidu mogućnosti koje današnja medicina pruža,  ranim dijagnostikovanjem demencije, što je preduslov za pravovremeno uvođenje terapije, znatno se može popraviti kvalitet života, usporiti napredovanje bolesti,  očuvati samostalnost bolesnika i odložiti terminalna faza bolesti.

Alchajmerova bolest » 

Povezani članci