Kako sprečiti pojavu migrene?

kako-spreciti-pojavu-migrene

Kako preventivna tako i mera lečenja migrene ogleda se u upotrebi lekova, raznih dodataka ishrani, pravilnom načinu života i izbegavanjem takozvanih provokativnih faktora koje pacijent prepoznaje iz predhodnog iskustva.

Cilj prevencije

Preventivna mera lečenja migrene se preporučuje kod onih pacijenata kod kojih smigrenske glavoboljedešavaju više od dva puta nedeljno, koji ne mogu da podnesu određene medikamente lečenja kao što je lečenje akutnih migrenskih napada ili kod vrlo jakih napada gde je lečenje teško kontrolisati.  Cilj prevencije jeste smanjenje učestalosti, bola i trajanja bola. Drugi cilj prevencije ovog tipa jeste da se izbegne predoziranje lekovima protiv glavobolje koji stoga mogu da imaju kontra efekat, odnosno da nemaju nikakav efekat. U tom slučaju dolazi do hornične svakodnevne glavobolje.

Preventivno lečenje se smatra efektivnim ukoliko je učestalost i jačina bola manji za bar 50%. Kada je reč o ovome, svi lekari su mahom složni da treba koristiti određene vrste lekova kao što su blokatori beta adrenergičkih receptora (propranolol, metoprolol i sl.) jer su se pokazali kao najbolji, za prvu ruku, u sprečavanju bola. U prevenciji se koriste i mnogi drugi medikamenti kao što je: cinarizin ,blokatori kalcijumskih kanala (verapamil), antiepileptici(Na-valproat, topiramat) i dr.

Druge mere prevencije od migrene
Akupunktura može da bude efektivna ali ne u nekoj značajnoj meri. Međutim, fizioterapija, masaže i opuštanje umeju da budu efektivne skoro kao neki lekovi, posebno ukoliko migrenski napad nije jačeg intenziteta. Kognitivne i bio terapije su takođe vrlo efikasne kao mere prevencije pojave migrenskih napada.  Medicinski uređaji kao što je biofeedback terapija ili neurostimulatori predstavljaju znatnu prevenciju od migrene. Posebno su poželjni kada lekovi nisu više efikasni (usled predoziranja i sl.).

Vrste lečenja migrene

Postoje tri pristupa lečenja migrene:

  • Izbegavanje uzročnika (med. triger)
  • Akutna simptomatska kontrola
  • Farmakološka prevencija

Svaki lek preporučen od strane lekara sa ciljem smanjenja bola migrenske glavobolje je više efikasan ukoliko se uzme pri samoj pojavi glavobolje, nego nakon par sati. Pak, prekomereno konzumiranje lekova može da ima apsolutne negativne posledice, stanje u kojem se učestalost povećava kao i bol. Predoziranje se često dešava upotrebom triptana, ergotamina i opioidnih analgetika.

Povezani članci