Prva pomoć kod epileptičnog napada – Šta učiniti i šta izbegavati

Prva pomoć kod epi napada

Milijarde neurona (nervnih ćelija) u našem mozgu neprestano komuniciraju i provode nervne impulse čime pokreću električnu aktivnost u mozgu. Kada neuroni i sve aktivnosti mozga ne funkcionišu kako treba dolazi do prekida veza između neurona što rezultira epi napadom.

Veoma često ovi napadi izgledaju vrlo dramatično i mnogi ljudi u želji da brzo pomognu osobi koja ima epi napad mogu učiniti pogrešnu stvar ili zaboraviti da urade ono što treba. Zato ćemo pokušati da ukažemo na principe adekvatne pravovremene pomoći.

Prva pomoć kod epi napada – uopštena pravila

Pravila prve pomoći kod epi napada
Bitno pravilo – zaštitii glavu od povrede podmetanjem mekane podloge

Kada znamo osnove o tome šta je epilepsija, znamo da je glavna karakteristika ovog oboljenja mogućnost nastanka iznenadnih i za prisutne uglavnom uznemirujućih epi napada, posebno kada se radi o velikom epi napadu. Mogu se svakodnevno desiti ljudima u našoj okolini, i tada je naše znanje i veština da pomognemo od presudnog značaja.

Najvažnije karakteristike epi napada su gubitak svesti, posledičan pad uz krik, kočenje tela a potom jake kontrakcije. U takvim situacijama nema puno vremena za razmišljanje i nedoumice šta uraditi, pa će ova jednostavna šema opštih EPI pravila za prvu pomoć biti od velike pomoći:

EPI
ELIMINISATI
Svaku vrstu opasnosti
PRATITI
Vreme trajanja epi napada,
položaj i pokrete tela
ISPRATITI
Napad do kraja
Eliminisati predmete i stvari u
koje tokom epi napada može
udariti.
Pratiti pomeranje tela u
prostoru,
ne sputavati pokrete,
telo usmeravati dalje od
potencijalne opasnosti –
stepenice, voda…
Ostati uz osobu koja ima epi
napad dok ne dođe svesti
Eliminisati velik broj
posmatrača koji prave
gužvu
Pratiti dužinu trajanja napadaUspostaviti komunikaciju, pitati koga da pozovete i sačekati pratnju

Tabela 1. Opšti principi prve pomoći kod napada epilepsije

Ponekad osoba može imati nagoveštaj epi napada, – tzv. auru, koja pomaže osobi ili pratiocu da spreče padanje i posledično povređivanje. Ako vam se takva osoba obrati za pomoć, smestite je na bezbedno mesto da ne padne, podmetnite pod glavu nešto mekano da ne udari glavom tokom napada i dalje pratite opšte EPI pravilo za prvu pomoć.

Prepoznavanje znakova upozorenja za napad:

 • Osoba se oseća malaksalo.
 • Oseća neke čudne neprijatne mirise.
 • Oseća trnjenje ruku.
 • Ima nekontrolisane pokrete.
 • Prisutan je osećaj mučnine i čudne težine u glavi.

Takođe, postoje situacije koje mogu biti okidač za pojavu epi napada, pa ih treba izbegavati, poput brzo smenjujućih slika na ekranu ili ambijenta sa jakim trepćućim svetlima.

Šta raditi a šta izbegavati kod pružanja prve pomoći?

Šta izbegavati pri pružanju prve pomoći kod epi napada?
Saveti za ispravno postupanje kada neko ima epileptični napad

Pored velikog epi napada postoje i tzv. apsans napadi, i zato naglašavamo da sada pričamo o pomoći tokom velikog epi napada.

S obzirom na tok i karakteristike velikog epi napada, u prvoj pomoći najveći broj saveta počinje sa NEMOJTE! Pogrešno postupanje može više naškoditi nego pomoći.

Dakle, NEMOJTE:

 • Paničiti, vikati, trčati oko osobe.
 • Fiksirati glavu dok traje epi napad, treba samo podmetnuti neku meku podlogu pod glavu.
 • Otvarati usta osobi tokom napada, bilo rukama ili nekim predmetom, to može dovesti do povređivanja i onoga ko pomaže i osobe koja ima epi napad.
 • Obuzdavati pokrete i držati osobu tokom konvulzija, ne možete zaustaviti napad a ogromna snaga tokom mišićnih kontrakcija može dovesti do preloma ekstremiteta.
 • Šamarati i dozivati osobu tokom kontrakcija, polivati je vodom, ne može se “povratiti” sve dok se epi napad ne završi.
 • Davati vodu ili lekove dok ne bude potpuno svesna i orijentisana. Znajte da i najbolji lek za epilepsiju može pomoći samo kada je osoba u stanju da ga bezbedno popije!
 • Napuštati osobu dok se u potpunosti ne osvesti.

Jedino što TREBA:

Voditi računa o bezbednosti osobe kao što je opisano u uopštenim pravilima, samo bismo dodali još par preporuka:

 • Skinuti osobi naočare ako ih ima.
 • Otkopčati košulju, olabaviti maramu ili kravatu ako su stegnuti oko vrata.
 • Nakon završetka kontrakcija tela okrenuti osobu na stranu da se spreči opstrukcija disajnih puteva.

Kada pozvati hitnu pomoć?

Ponekad prva pomoć kod epi napada podrazumeva pozivanje hitne pomoći
Postoje situacije kada ste u obavezi da osobi koja ima epi napad pozovete hitnu pomoć

Hitnu pomoć na broj 194 obavezno pozvati u sledećim situacijama:

 • Ako napad traje duže od 3 minuta.
 • Ako se epi napadi ponavljaju bez da osoba dolazi svesti između njih.
 • Ako osoba minut nakon završetka epi napada ne dolazi sebi.
 • Ako je u pitanju trudnica ili dijabetičar.
 • Ako dođe do povređivanja osobe tokom epi napada.
 • Ako je napad bio tokom boravka u vodi.
 • Ako niste sigurni šta da radite i nema nikog drugog da pruži pomoć.

Prva pomoć kod epi napada u specifičnim situacijama

Postoje situacije koje su zaista specifične za pružanje prve pomoći pri epi napadu a deo su  uobičajene svakodnevnice, poput vožnje uz vezan pojas u automobilu, u javnom prevozu, u invalidskim kolicima, tokom boravka u vodi –  na moru, reci, jezeru.

Kako pomoći osobi kad ima epileptični napad dok sedi u invalidskim kolicima

Epileptični napad u invalidskim kolicima-kako pomoći
Najvažnije je zakočiti kolica i zaštititi glavu osobe koja je tokom epi napada u invalidskim kolicima

Zbog prisutnih neuroloških komorbiditeta, osobe u invalidskim kolicima mogu se češće naći u situaciji da dobiju epi napad. U takvim okolnostima treba prvu pomoć pružiti na sledeći način:

 1. Ako kolica nisu zakočena, obavezno aktivirati kočnicu točkova.
 2. Ne pomerati osobu iz položaja u kom se nalazi, sedište pruža oslonac I sigurnost.
 3. Pružiti oslonac glavi ili prineti džemper, jaknu, nešto mekano uz glavu.
 4. Ukloniti iz kolica i okoline oštre i opasne predmete koji mogu povrediti osobu
 5. Osobu izvaditi iz kolica samo u slučaju da ima hranu ili vodu u ustima, i tada se mora položiti na bok.
 6. Primeniti ostale uopštene mere prve pomoći.

Kako pomoći osobi kad ima epileptični napad dok sedi u sedištu vezana pojasom

Pravila prve pomoći kod epileptičnog napada u sedištu prevoza
Odvezati pojas ali ne pomerati osobu iz sedišta dok traje epileptični napad

Bilo da se osoba nalazi u privatnom automobilu ili nekom javnom prevozu, prva pomoć podrazumeva:

 1. Odvezati pojas ako je osoba vezana.
 2. Ne pomerati osobu iz položaja u kom se nalazi.
 3. Pružiti oslonac glavi i zaštititi je.
 4. Nakon završetka epi napada osobu položiti na bok na susedno sedište ili na pod.
 5. Ako osoba ima hranu ili vodu u ustima na početku epi napada, treba je spustiti na susedno sedište ili pod i okrenuti na stranu.
 6. Primeniti ostale uopštene mere prve pomoći.

Kako pomoći osobi koja ima napad epilepsije u vodi

Prva pomoć kod napada epilepsije u vodi traži snažnu i veštu osobu
Osobi koja ima epi napad u vodi treba držati glavu van vode, a posle je izvući na suvo

Što se tiče odlaska na plažu i ulaska u more, bazen ili druge vodene površine, osobe obolele od epilepsije ne bi trebalo da idu same. Pratnja treba da bude upoznata sa mogućnošću nastanka napada epilepsije i da zna kako da pruži pomoć u takvoj situaciji.

Ako se epi napad desi u vodi:

 1. Osobu obuhvatiti tako da glava bude iznad površine vode.
 2. Čim prestanu tonično-klonični pokreti osobu treba izvući iz vode.
 3. Proveriti da li je prisutan puls i disanje i ako treba primeniti veštačko disanje.
 4. Pozvati hitnu pomoć jer postoji opasnost da je ušla voda u pluća.
 5. Ostati uz osobu.

Epi napad kod dece i prva pomoć

Opšta pravila prve pomoći kod epi napada poštuju se i kada su u pitanju deca
Prva pomoć kod epileptičnog napada kod dece podrazumeva sprovođenje opštih pravila

Posebno osetljiva grupa su deca, a njihov epi napad kod prolaznika ili pratioca izaziva još veći strah i strepnju da sve prođe dobro.

Prva pomoć koja se pruža deci tokom epi napada se ne razlikuje od pomoći odraslima, te se opšta pravila primenjuju i u ovom slučaju.

 • Na samom početku epi napada dete je bledo a zatim modro.
 • Dete treba  postaviti u odgovarajući bočni položaj.
 • I pored toga što ima jake trzajeve ruku i nogu neće se povrediti ako se ukloni mogućnost da udari u okolne predmete.
 • Ako odmah nakon epi napada dete zaspe, ne treba ga buditi, jer mu se buđenjem povećava aktivnost nervnih ćelija što može ponovo izazvati napad.

Nega i podrška osobi nakon epi napada

Nakon napada epilepsije treba ostati i umiriti osobu
Kada prođe epileptični napad, osobi treba pružiti podršku i smriti je
 • Nakon epi napada osoba je još jedno vreme dezorijentisana u prostoru i veoma je važno ne napušta je sve dok ne postane potpuno svesna.
 • U tim minutama bitno je osobi dati podršku, uputiti joj reči smirenja i razumevanja.
 • Koliko je moguće omogućiti privatnost, bez mnogo posmatrača koji bi izazvali osećaj nelagodnosti.
 • Voditi smiren razgovor, ako je osoba sama ponuditi joj da pozovete nekoga da dođe po nju.
 • Proces vraćanja svesti je različit i ne traje kod svih isto. Ponekad u tom “buđenju” osoba bude naizgled agresivna, a u stvari je konfuzna i uplašena, pogotovo ako joj neko u tim trenucima smiruje telo držanjem za ruke i noge. Svaki čovek bi se nakon buđenja iz sna branio i sklanjao ruke koje ga drže, zar ne?

Znajte da emocionalna podrška i empatski stav imaju ogroman značaj za osobu koja je upravo prebrodila epi napad.

Ako se ikada budete našli u situaciji da pružate prvu pomoć kod epileptičnog napada nemojte se plašiti, uz sve ove smernice nećete pogrešiti. Samo je zaštitite i nemojte je napuštati do oporavka. To je istovremeno i najmanje i najviše što možete učiniti za tu osobu.

Povezani članci