Centar za poremećaje ishrane

Prvi privatni centar za glavobolje i migrene u Srbiji
centar-za-dijetoterapiju

Dijetoterapija je oblast medicine koja uključuje i preventivni i terapijski aspekt lečenja poremećaja zdravlja vezanih za ishranu. Dijetoterapeut vrši procenu stanja uhranjenosti na osnovu kliničkog pregleda, antropometrijskih mera, telesnog sastava, biohemijskih analiza i procene dijetetskog unosa osobe.

Specijalista iz oblasti dijetoterapije u našoj klinici „Medihelp“određuje dijete kod različitih oboljenja:

 • Ishrana kod obolelih od migrene
 • dijeta kod gojaznosti
 • dijeta kod poremećaja masti u krvi
 • dijeta kod pacijenata sa rizikom od moždanog udara
 • dijeta kod pacijenata sa rizikom od srčanog udara
 • dijetna ishrana kod hipotireoze
 • dijetna ishrana za čišćenje i regeneraciju jetre
 • dijeta kod pothranjenosti
 • dijeta kod šećerne bolesti
 • dijeta kod anemije
 • dijeta kod bolesti žučne kesice (kalkuloza)
 • dijeta kod bolesti creva (prolivi i opstipacija)
 • dijetna ishrana kod Kronove bolesti
 • dijeta kod gihta
 • dijetna ishrana kod prisustva Helicobacter pylori
 • dijeta kod kandidijaze

Medihelp klinika Vam nudi mogućnost i u lečenju migrene adekvatnom ishranom, kao i drugih poremećaja metabolizma i patoloških stanja vezanih za ishranu. Pored ovoga, u Medihelp klinici možete obaviti i niz drugih konsultativnih pregleda kako biste poboljšali svoje zdravlje.

Prevencija poremećaja ishrane vezanih za migrenu

Svako preventivno delovanje lekara i medicinskog osoblja predstavlja najznačajniji doprinos ukupnom zdravstvenom stanju pojedinačnog pacijenta, ali i generalne populacije. Uočavanje i reagovanje na opasnost od poremećaja ishrane predstavlja polje za blagovremeno i proaktivno delovanje lekara. Eliminacija i selektivni odabir namirnica kod migrene i glavobolje i favorizovanje adekvatne ishrane može u mnogome doprineti poboljšanju i ublažavanju postojećih simptoma, kao i smanjenju ukupnog broja glavobolja na mesečnom nivou.

Pregled obuhvata:

 • opšti pregled i skrining zdravstvenog stanja;
 • razgovor sa pacijentom;
 • predočavanje ključnih pogrešnih koraka u kulturi ishrane;
 • predočavanje dugoročnih posledica (zdravstvenih, fizičkih, psiholoških i socijalnih);
 • kreiranje dnevnog i nedeljnog jelovnika;
 • kontrolne konsultacije;
 • preporuke za dalje unapređenje kulture ishrane.

Stručna pomoć kod poremećaja ishrane

 • Poremećaj ishrane može voditi u različitim smerovima najčešće ka gojaznosti ili pothranjenosti, odnosno, mršavosti. Važno je imati na umu da su oba poremećaja podjednako štetna po pacijenta, te da u dužem vremenskom periodu sistemski ugrožavaju opšte zdravstveno stanje čoveka.
 • U poliklinici „Medihelp“ pacijenti imaju mogućnost da se podrobno informišu o svim aspektima poremećaja od kojeg pate, da se na jasan i prijemčiv način upoznaju sa svim aspektima svog stanja, kao i potencijalnim posledicama koje gojaznost ili pothranjenost mogu da im donesu.
 • Princip rada u klinici „Medihelp“ je da svaki pacijent ima pravo na potpuno individualan pristup, koji u najvećem stepenu sagledava njegove/njene lične predispozicije, stanje, motivaciju, psihološki status i očekivanja u procesu rešavanja poremećaja.
 • Ovaj pristup zahteva kontinuirani konsultativni proces sa pacijentom, kao i kontinuiranu podršku lekara pacijentu u ispunjenju njegovih/njenih zadatih ciljeva.

 

 

Program za redukciju telesne mase

Kult mladosti i fizičkog izgleda diktira trendove i stilove života koji vitkost vide kao jedan od ključnih pokazatelja opšteg životnog uspeha. Smanjenje telesne mase jedna je od najčešćih „opsesija“ savremenog čoveka.

Uzroci gojaznosti jesu multifaktorijelni: porodična kultura ishrane, fizička neaktivnost, nepravilna selekcija namirnica u dnevnom obroku, smanjenje kulture kućne kuvane hrane, neuredni obroci (preskakanje obroka, obedovanje „s nogu“, na poslužavniku uz TV ekran), veliki unos „nevidljivog“ šećera, gazirana pića, zanemarivanje kulture porodičnog ručka, prekomerno sedenje, uticaj socijalne sredine, izloženost agresivnim reklamama nekvalitetne hrane i napitaka i mnogi drugi.

Posledice neprilagođenih, brzih i „popularnih“ dijeta, u cilju smanjenja telesne mase, višestruke su i mogu biti dugoročne. Zbog toga je veoma važno da se svaki čovek, ukoliko ima želju i nameru da svoju telesnu masu dovede u sklad sa drugim aspektima svog fizičkog statusa, detaljno posavetuje sa dijetoterapeutom o načinima i metodama uspešne redukcije telesne mase.

Dijeta sa dnevnim jelovnikom predstavlja individualni režim ishrane koji je prilagođen psihofizičkim osobenostima pacijenta, koje su uslovljene brojnim karakteristikama životnog stila svake individue (opšte zdravstveno stanje, način života, starosna dob, pol, nivo fizičke aktivnosti, porodična anamneza, genetska predispozicija za određen tip oboljenja, porodično stanje, radno vreme i vreme obedovanja, izloženost ekstremnim fizičkim naporima ili vremenskim prilikama, hronična ili urođena oboljenja i drugo).

Dijeta nužno ne predstavlja restriktivni režim ishrane i ne podrazumeva uvek smanjenje telesne mase.

U klinici „Medihelp“ sprovode se programi redukcije telesne mase uz pažljivo praćenje celokupnog stanja pacijenta.

Pregled obuhvata:

 • razgovor sa pacijentom (anamneza, motiv za promenu režima ishrane);
 • skrining opšteg zdravstvenog stanja na osnovu donetih laboratorijskih analiza;
 • definisanje zadatog cilja u skladu sa opštim zdravstvenim stanjem i telesnom masom;
 • kreiranje nedeljnog jelovnika;
 • praćenje adaptacije pacijenta i lekarska podrška;
 • kontrolne konsultacije;
 • preporuke za dalje unapređenje kulture ishrane;
 • kontinuirano praćenje stanja pacijenta tokom programa mršavljenja.

PREGLEDE U MEDIHELPU OBAVLJA VISOKOSPECIJALIZOVANI STRUČNJAK