Neuropsihološko testiranje

Prvi privatni centar za glavobolje i migrene u Srbiji
neuropsiholosko-testiranje

U ordinaciji MediHelp neuropsihološko testiranje i lečenje pacijenata kod kojih ovaj test ukaže na moždano oboljenje vrši Prim Dr sci med Dragana Kuljuć-Obradović, specijalista neurologije koja je doktorirala iz oblasti demencija. Test nekada traje i duže od jednog sada, a tokom istog dana se obavlja analiza rezultata i daje preporuka o daljem načinu lečenja.

Neuropsihološko testiranje predstavlja neuropsihološku procenu stanja pacijenta u pravcu procene sposobnosti mozga da obavlja funkciju pamćenja, učenja ili sećanja. Ovo nam omogućuje da dijagnostifikujemo da li su kod pacijenta ove sposobnosti narušene zbog demencije i o kojoj se eventualnoj vrsti demencije radi, kao i da li su one moguće narušene iz drugih razloga, kao što su posledice izmenjenog psihološkog stanja pacijenata koji boluju od depresija, stresa i anksioznosti, postraumatskog sindroma…

 

 

Ovo testiranje ne podrazumeva primenu invazivnih dijagnostičkih procedura i ne predstavlja primenu procedura neuroslikanja (CT, NMR…), već se putem protokolarno sastavljenog upitnika pacijent, uz pomoć i vođen edukovanim specijalistom koji vrši ispitivanje, rešava različite zadatke koji mu se prezentuju.

Ovo ispitivanje je kreirano za ispitivanje različitih kognitivnih sposobnosti, koje podrazumevaju brzinu obrade informacija, pažnje, memorije, jezika i izvršnih funkcija mozga. Koriste se neuropsihološke baterije testova koje se inače koriste u iste svrhe u celom svetu, u cilju određivanja niza funkcija mozga: pažnje, memorije, jezičke funkcije, vizuospacijalnih sposobnosti, egzekutivne funkcije, emocionalnog statusa. Testiranjem niza kognitivnih sposobnosti i ispitivanjem obrazaca performansi u različitim kognitivnim oblastima, neurolog može da donese zaključak o promenama moždanih funkcija na nivou strukturnih promena moždanog tkiva, što svakako nadalje pomaže u načinu lečenja demencije, neuroloških oboljenja, psihijatrijskih i drugih poremećaja.

Rezultati koje dobijamo ovom neinvazivnom procedurom omogućavaju i olakšavaju postavljanje ispravne dijagnoze demencije, naročito kod pacijenata kod kojih je demencija započela u mlađoj životnoj dobi, s obzirom da je šteta od neadekvatne ili zakasnele terapijske procedure nekada nenadoknadiva.