Bazilarna migrena

Prvi privatni centar za glavobolje i migrene u Srbiji
bazilarna-migrena

Bazilarna migrena (migrena bazilarne arterije, migrena bazilarnog tipa) ima auru sa simptomima koji potiču iz moždanog stabla.

U simptome ove migrene spadaju:

  • dizartrija (otežana artikulacija),
  • vertigo(vrtoglavica),
  • tinitus (šum u ušima),
  • hipakuzija (oslabljen sluh),
  • diplopije (duple slike),
  • ataksija (poremećaj izvođenja i koordinacije pokreta),
  • snižen nivo svesti.

U okviru aure moraju postojati najmanje dva od navedenih simptoma uz odsustvo slabosti ekstremiteta ( ruku i nogu). Svaki simptom se postepeno razvija, a mogu se javljati jedan za  drugim. Aura je udružena ili praćena glavoboljom unutar 60 minuta. Tokom većine ataka ove migrene javljaju se i simptomi tipične aure.

Da bi postavili dijagnozu ove migrenske glavobolje, pored kliničke slike koja obuhvata navedene simptome unutar glavobolje ili praćene glavoboljom,  potrebno je isključiti TIA ( tranzitorni-prolazni ishemijski atak).

U ovom cilju sprovodi se dijagnostička procedura koja obuhvata laboratorijske analize, EEG, Dopler krvnih sudova glave i vrata, Kompjuterizovanu tomografiju (CT) i/ili Neuromagnetnu rezonancu (NMR) mozga. Ponekad je dijagnostičku proceduru potrebno dopuniti specijalističkim pregledima drugih specijalnosti (oftalmolog, ORL), ili specijalnim laboratotijskim metodama (imunološke analize seruma i likvora).

Centar za lečenje glavobolje i migrene »