Bol u glavi ili licu pripisan herpes zosteru

Prvi privatni centar za glavobolje i migrene u Srbiji
herpes_zoster

Bol u glavi ili licu pripisan akutnom herpes zosteru:

Herpes zoster nastaje reaktivacijom virusa varicella-zoster za koji se smatra da nakon preležane varičele („ovčije boginje“), ostaje u organizmu u određenim nervnim strukturama (Gaserov i genikularni ganglion ili u ganglijama zadnjih nervnih korenova).

Lokacija herpes zostera na glavi se javlja kod 10-15% bolesnika, a oftalmička grana je zahvaćena u 80% slučajeva. Bol predhodi izbijanju herpesa, u periodu kraćem od sedam dana. Bol prestaje u toku tri meseca. Dijagnostičku dilemu može izazvati herpes zoster koji se javi bez ikakve ospe. Lečenje se sprovodi davanjem antivirusne terapije i kortikosteroida. Ponekad je potrebno davati tricikličke antidepresive i antiepileptike sa antineuralgičkim efektom.

Postherpetička neuralgija:

U ovom slučaju bol je prisutan i nakon tri meseca od početka herpes zostera. Obično se javlja kod pacijenata u starijem životnom dobu. Bol je žareči uz povremene probade i vrlo intezivan. Kod velikog broja pacijenati u zahvaćenom regionu i najblaži površni dodir izaziva bol (alodinija).

Bolovi mogu biti do te mere intezivni da kod pacijenata stvaraju suicidalne ideje ili namere. Ovo se mora veoma ozbiljno shvatiti, što zahteva primenu veoma intezivne kombinovane terapije: triciklički antidepresivi, antiepileptici sa antineuralgičkim učinkom, po potrebi neuroleptici i sintetički opijatni analgetici. Kod značajnog broja pacijenata transkutana električna stimulacija može dati dugotrajne povoljne terapijske efekte. U nekim slučajevima i blokada nerva alkoholom ili lokalnim analgetikom može biti korisna. Hiruške metode lečenja postherpetičke neuralgije nisu dale povoljne terapijske efekte.