Starija žena sa glavoboljomEstrogen (ženski polni hormon)  je sastavni deo kombinovane kontraceptivne hormonske terapije ili se primenjuje samostalno kao supstituciona ili dopunska terapija.

Glavobolja koja se javlja nakon obustave upotrebe estrogena može biti mešovitih karakteristika ili migrena. Obično se nemigrenska glavobolja ili migrena razvija unutar 5 dana od obustave estrogena, nakon što je  svakodnevno uziman tokom tri nedelje ili duže. Glavobolja migrenskog tipa se obično javlja kod pacijenata koji već boluju od migrenske glavobolje. Glavobolja nemigrenskog tipa je češća kod osoba koje do tada nisu imale primarnu glavobolju u svojoj istoriji bolesti.

Glavobolja nemigrenskog tipa ili migrena obično prestaje spontano unutar tri dana i bez daljeg uzimanja estrogena.

Do dijagnoze ove glavobolje se dolazi nakon dobijenih podataka od pacijenta o primeni i obustavi upotrebe estrogena.

 

Vrste glavobolja »

Centar za lečenje glavobolje i migrene »

Šta je glavobolja »

Podelite informaciju s prijateljima:
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone