Glavobolja koja se pripisuje trzajnoj povredi vrata

Prvi privatni centar za glavobolje i migrene u Srbiji
povreda-vrata

Akutna glavobolja koja se pripisuje trzajnoj povredi vrata

Trzajna povreda vrata se definiše kao iznenadni nekontrolisani pokreti vrata po tipu fleksisije i ekstenzije(savijanje vrata prema napred i unazad), usled velikog ili malog trzajnog opterećenja. Trzajna povreda se najčešće dešava u kontekstu  saobraćajne nezgode u motornom vozilu.

Glavobolja se razvila u roku od sedam dana nakon povrede, a povlači se u roku od tri meseca nakon povrede. Glavobolja i bol u vratu  mogu perzistirati kao samostalni simptom, ili u kombinaciji  sa cervikalnim sindromom i drugim psihogenim stanjima.

Perzistentna  glavobolja  koja  se  pripisuje  trzajnoj  povredi  vrata

Za razliku od akutne glavobolje ovoga tipa, bol se javlja u toku sedam dana od nastajanja povrede, a traje više od tri meseca u kontinuitetu.

Kada glavobolja nakon trzajne povrede vrata postane perzistentna, treba razmotriti mogućnost da se radi o glavobolji prekomerne upotrebe lekova.

Lečenje ove vrste glavobolje podrazumeva često privremenu imobilizaciju vrata, primenu analgetika i miorelaksanasa, kao i primenu fizikalne terapije, psihoterapije i psihofarmaka kao i novijih metoda kao što su biofidbek i neurofidbek.