Glavobolja pripisana feohromocitomu

Prvi privatni centar za glavobolje i migrene u Srbiji
Feohromocitom

Feohromocitom je tumor hadbubrežne žlezde koji povremeno u sistemsku cirkulaciju oslobađa veće količine kateholamina – hormonskih jedinjenja koji značano povećavaju sistemski arterijski krvni pritisak. Posledica naglog skoka arterijskog krvnog pritiska je paroksizmalna (iznenadna) glavobolja. Glavobolja je usko povezana sa skokom arterijskog krvnog pritiska, veoma je intezivna, bilateralna (obostrana), po lokalizaciji čeona ili potiljačna, a po kvalitetu kontinuirana (stalna) ili pulsirajuća. Važna karakteristika ove glavobolje je njeno kratko trajanje od nekoliko sekundi do maksimalno dva sata. Kod 70% pacijenata traje kraće od jedan sat.

Ova glavobolja je praćena često sa jednim ili više pratećih simptoma kao što su: intezivan strah od preteće smrti, znojenje, mučnina, povraćanje, bol u trbuhu i grudima, ponekad trnjenje ekstremiteta,  žarišni neurološki deficit i gubitak svesti.

Arterijski krvni pritisak  ima ogromne vrednosti koje mogu biti 200-300mm Hg za sistolni i 100-160mm Hg za dijastolni. Napadi se obično javljaju nakon intezivnog fizičkog napora ili stresogenih situacija. Dijagnoza se postavlja na osnovu dokazivanja povišenog izlučivanja kateholamina ili metabolita kateholamina u urinu. Ovo podrazumeva skupljanje urina tokom 24h i određivanje navedenih hormonskih jedinjenja i njihovih metabolita.

Lečenje glavobolje podrazumeva lečenje krvnog pritiska i naravno primarne bolesti- tumora nadbubrežne žlezde.

Glavobolja prestaje ili se izrazito poboljšava u toku od jednog časa od normalizacije krvnog pritiska.