Glavobolje prekomerne upotrebe medikamenata (MOH)

Prvi privatni centar za glavobolje i migrene u Srbiji
Glavobolje prekomerne upotrebe medikamenata

Prekomerna upotreba analgetika je česta u zemljama Evrope i Severene Amerike. Smatra se da 4-5% osoba povremeno prekomerno uzima analgetike, a oko 1% populacije ima glavobolju zbog prekomerne medikacije.

Uzroci su mnogobrojni i podjednako zavisni od predisponiranosti pacijenta  i vrste medikamenta. Pacijenti koji boluju od primarnih glavobolja, najčešće migrene ili tenzione glavobolje, imaju veću predispoziciju da dobiju glavobolju zbog prekomerne upotrebe analgetika.

Takođe pojedini medikamenti imaju veći potencijal za formiranje ove glavobolje. Najčešće su to kombinovani analgetici koji u svom sastavu imaju kofein i kodein. Za postavljanje dijagnoze ove glavobolje presudna je količina upotrebljenih medikamenata u toku meseca , a posmatrano najmanje tri meseca unazad. Obično za donju granicu uzimamo najmanje 10 tableta, medikamenta u toku meseca. Ova glavobolja obično zadržava karakteristike glavobolje koja je uslovila upotrebu analgetika, ali je povećane učestalosti.

Mada svi pacijenti u svojoj ličnoj anamnezi imaju višegodišnju glavobolju obično migrenskog ili tenzionog tipa, nakon postavljanja preliminarne dijagnoze, potrebno je sprovesti dijastičku proceduru u vezi sa glavoboljom da bi se isključio eventualni sekundarni uzrok glavobolje. Dijagnostika obuhvata biohemijske i hematološke analize krvi, pregled oftalmologa, elektroencefalografiju, dopler krvnih sudova glave i vrata i eventualno neuroimidžing metode (CT i/ili NMR mozga).

Pacijenti sa ovom vrstom glavobolja imaju skoro svakodnevne neizdržive glavobolje, i često su zbog toga odsutni sa posla, otežano uspostavljaju socijalne kontakte u kući, kao i na poslu, što svakako predstavlja veliki problem što za pacijente, što za društvo u kome živimo. Pored značajnog povećanja broja glavobolja zbog prekomerne upotrebe lekova, ovi pacijenti su i u riziku za oboljevanje unutrašnjih organa, naročito jetre, ali i sistemskih krvnih sudova, te je nekada ovo stanje vrlo ozbiljan neurološki problem, naročito kada pacijent popije više stotina tableta analgetika mesečno, što je čest slučaj naših pacijenata koji se zbog toga leče u ordinaciji MediHelp.

Lečenje je veoma kompleksno. Ponekad je potrebno sprovesti  metode detoksikacije  u bolničkim uslovima. Obično se tokom više meseci u profilaktičke svrhe koriste antidepresivi, antiepileptici, kortikosteroidi, psihoterapija, kao i novije metode : elektrostimulacija trigeminalnog nerva, biofidbek i neurofidbek.