Komplikacije migrene

Prvi privatni centar za glavobolje i migrene u Srbiji
komplikacije-migrene

Pod komplikacijama migrene podrazumevamo:

  • Status migrenosus,
  • Perzistentna aura bez infarkta,
  • Migrenski infarkt i
  • Migrenskom aurom provociran epileptički napad.

Šta je migrena »

Status migrenosus

Migrenski atak koji traje duže od 72h. Osim dužine trajanja, ovaj atak po svemu liči na predhodne atake migrenske glavobolje. Ukoliko remisija (prekid bolne faze) u toku ataka traje do 12 sati zbog upotrebe medikamenata ili sna i ovaj se atak migrene sa trajanjem duže od 72h, može smatrati migrenskim statusom.

Perzistentna aura bez infarkta

Simptomi migrenske aure (vizuelni, senzitivni, govorni ili motorni) traju nedelju dana ili duže, ali bez znakova infarkta centralnog nervnog sistema. Odsustvo infarkta mozga se dokazuje primenom neuroimaging metoda (CT ili NMR endokranijuma).

Migrenski infarkt

Ukoliko su simptomi migrenske aure udruženi sa postojanjem ishemičke lezije (infarkta) centralnog nervnog sistema, a koja je potvrđena relevantnim dijagnostičkim metodama neurovizuelizacije (CT ili NMR endokranijuma) i po svojoj lokaciji se nalazi na području koje odgovara neurološkom deficitu, možemo govoriti da su ispunjeni kriterijumi za migrenski infarkt.

Migrenskom aurom provociran epileptični napad

Migrena i epilepsija su primeri paroksizmalnih moždanih poremećaja.

Epileptički napad koji je provociran napadom migrene sa aurom se javlja tokom ili unutar jedan sat od početka migrenskog ataka. Predstavlja redak fenomen i naziva se migralepsija.

 

 

Centar za lečenje glavobolje i migrene »

Migrena i ostale glavobolje »

Vizuelni priručnik o migrenskim glavoboljama »