Migrena sa aurom

Prvi privatni centar za glavobolje i migrene u Srbiji
migrena-sa-aurom

Osnovna karakteristika migrene sa aurom je prisustvo jednostranih vizuelnih, senzitivnih  ili drugih  simptoma centralnog nervnog sistema koji su reverzibilni i predhode bolnom delu migrenskog ataka. Ovi simptomi traju 5-60min.  Nazivamo ih migrenskom aurom.

Šta je migrena? »

Aura je kompleks neuroloških simptoma koji se obično javljaju pre glavobolje. Simptomi aure se mogu javiti i nakon početka bolne faze ili se mogu nastaviti tokom faze glavobolje.

Najčešći oblik je vizuelna aura koja se javlja kod više od 90% pacijenata. Česta je kombinacija pozitivnih simptoma koji realno ne postoje ( u vidu cik-cak linija, scintilacija, svetlog oreola oko predmeta) i negativnih (ispadi u vidnom polju po tipu tamnog dela prostora).

Pored vizuelnih javljaju se i senzitivni simptomi po tipu trnjenja jedne polovine tela i smetnje govora, kao i motorna slabost. Oko 15% ljudi sa migrenom ima ovaj oblik migrene. Dijagnostika i lečenje se ne razlikuje od migrene bez aure.

 

Migrena bez aure »

Migrena i ostale glavobolje »

Kako prepoznati migrenu? »

Centar za lečenje glavobolje i migrene »

Hronična migrena »

Komplikacije migrene »

Vizuelni priručnik o migrenskim glavoboljama »

Šta je glavobolja »