Nova dnevna perzistentna glavobolja

Prvi privatni centar za glavobolje i migrene u Srbiji
doktor-pacijent-glavobolja

Novu dnevnu perzistentnu glavobolju karakteriše svakodnevna glavobolja koja perzistira od dana kada se javila.Pacijent jasno pamti dan početka ove glavobolje. Bol može imati karakteristike migrenske ili glavobolje tenziogenog tipa, a može izgledati kao kombinacija obe ove glavobolje.

Da bi se postavila dijagnoza ove glavobolje pacijent mora jasno da pamti početak ove glavobolje sa kontinuiranim tokom koji je celodnevan. Ovakva glavobolja mora biti prisutna duže od tri meseca unazad perzistentno. Pacijenti koji boluju od ove glavobolje obično prethodno nisu imali istoriju glavobolje.

Ukoliko se nova dnevna perzistentna glavobolja javila kod pacijenata koji su prethodno bolovali od migrenske ili glavobolje tenziogenog tipa hronicitet glavobolje se nije razvijao postepeno. Takođe mora se iskljuičiti i eventualno postepeno povećavanje doza analgetika koji mogu prouzrokovati glavobolju usled prekomerne upotrebe analgetika. Međutim paralelno postojanje više  primarnih glavobolja je takođe moguće.

Uzrok glavobolja »

Nova dnevna perzistentna glavobolja ima dva podtipa. Prvi tip koji prolazi spontano tokom nekoliko meseci bez terapije i refrakterni (otporan na primenu različitih terapijskih procedura).

Dijagnostička dilema kod ove glavobolje može se razrešiti pravilno uzetom anamnezom (istorijom) bolesti i dijagnostičkom procedurom (KKS sa zapaljenskim faktorima, oftalmološki pregled, elektroencefalografija, dopler krvnih sudova glave i vrata i eventualno CT endokranijuma).

Lečenje

Lečenje se bazira na osnovu karakteristika glavobolje: migrenski, tenziogeni ili mešoviti tip. Takođe ukoliko paralelno postoji glavobolja koja je izazvana prekomernom upotrebom analgetika u obzir dolazi prekid prekomerne medikacije i primena detoksikacije.

Centar za lečenje glavobolje i migrene »

Migrena i ostale glavobolje »