1. Šta je to migrenaDoktore šta je to migrena?

–  Migrena je vrsta glavobolje koja najčešće ima osnovu u nasleđu, a javlja se obično u različitim vremenskim intervalima i tendencijom ponavljanja na identičan ili gotovo identičan način u nekom periodu života.

  1. Može li se, doktore, migrena izlečiti?

Migrena se može uspešno kontolisati (lečiti) upotrebom medikamenata za prevenciju koji proređuju, skraćuju dužinu trajanja napada, njihov intenzitet i prateće simptome.

Takođe postoje i veoma efikasna medikamentozna terapija kojom se migrenski ataci prekidaju u visokom procentu. I konačno, migrena često ima i spontane kraće ili duže ili čak trajne periode povlačenja bolesti (remisija).

  1. Šta je to aura?

Aura predstavlja skup različitih neuroloških znakova koji se mogu javiti u oblasti čulnih senzacija (najčešće u oblasti čula vida), sferi površnih osećaja, govora ili pokretljivosti ekstremiteta, a koji obično predhode ili retko prate glavobolju.

  1. Da li na migrenu utiču stres, štetne navike, hrana i vremenske promene?

– Da! Veliki broj ljudi koji boluju od migrenske glavobolje navode neki provokativni faktor koji predhodi migrenskom napadu. Ovo ima značaja zbog mogućnosti eliminisanja pojedinih provocirajućih faktora (gladovanje, uzimanje određenih vrsta hrane i alkoholnih pića, nespavanje i dr.).

  1. Šta je to migrenski status?

– To je migrenski napad u kojem glavobolja traje duže od 72h. U okviru migrenskog statusa mogu postojati i pertiodi bez glavobolje koji traju kraće od 4h. Migrenski status je najčešće posledica zloupotrebe lekova, stresa, depresije, hormonskih poremećaja i grešaka u ishrani.

  1. Da li se u toku migrenskog napada može dogoditi moždani udar?

– Da, ali izuzetno retko. Moždani infarkt u toku migrene sa aurom se javlja u oko 1% slučajeva svih moždanih infarkta. Ukoliko se neurološki deficit ne povuče u toku 7 dana od početka migrenske glavobolje, drugi faktori rizika za moždani infarkt nisu poznati, a infarkt je potvrđen i primenom adekvatne neuroradiološke dijagnostike, tada se može postaviti dijagnoza migrenskog infarkta, naravno uz određene rezeve koje zahtevaju dalju dijagnostičku obradu.

  1. Može li se dijagnoza migrenske glavobolje postaviti na osnovu primene određenih dijagnostičkih postupaka u neurologiji?

– Ne! Dijagnoza migrene se postavlja na osnovu istorije bolesti i kliničkog pregleda pacijenta. Dijagnostički postupci koji se primenjuju u neurologiji služe za otklanjanje dijagnostičke dileme i za potvrđivanje postojanja drugog oblika glavobolje.

  1. U toku trudnoće i dojenja bebe nisam imala migrenu. Da li će migrena proći nakon menopauze?

– U toku trudnoće migrena se poboljšava kod oko 80%, a pogoršava se kod oko 10% žena. Sličan procenat poboljšanja i pogoršanja nastaje nakon menopauze.

  1. Doktore, ja u toku migrene povraćam i nijedan lek mi ne pomaže!

– Ukoliko je napad migrene povezan sa povraćanjem, zbog atonije želuca i spazma pilorusa, medikament ne prolazi do tankog creva, gde se vrši preuzimanje leka u sistemski krvotok, te se lek povraćanjem eliminiše. U ovim slučajevima mora se terapija primeniti drugim načinom unošenja medikamenta, koji zaobilazi sistem organa za varenje (u vidu injekcije, nazalnog spreja ili flastera).

  1. Da li primena određenih medikamenata za lečenje migrenske glavobolje može biti rizična za zdravlje bolesnika?

– Da! U zavisnosti od vrste migrenske glavobolje, životne dobi, arterijskog krvnog pritiska i bolesti krvnih sudova srca, mozga, sistemskog oboljenja krvnih sudova i drugih hroničnih oboljenja, lekar se odlučuje za vrstu medikamenta koji u konkretnom slučaju podrazumeva najmanji mogući rizik primene.

Podelite informaciju s prijateljima:
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone