Primarna glavobolja kašlja

Prvi privatni centar za glavobolje i migrene u Srbiji
glavobolja-kasalj

Primarna glavobolja kašlja se javlja prilikom kašlja ili povišenja intrakranijalnog (unutarlobanjakog) pritiska Valsalvinim manevrom (naprezanjem).

Intezivno fizičko vežbanje ili podizanje tereta koje takođe može provocirati glavobolju, klasifikacijom su odvojeni od primarne glavobolje kašlja.

Šta je glavobolja »

Vrste glavobolja »

Dijagnoza glavobolje kašlja

Da bi se postavila ova dijagnoza prethodno je potrebno isključiti bilo koji intrakranijalni porermećaj. U intrakranijalne poremećaje koji mogu dovesti do pojave glavobolje prilikom kašlja spadaju različite  urođene i stečene malformacije lobanje, vaskularne malformacije intrakranijalnih krvnih sudova i ekspanzivne lezije (tumori, subduralni hematom  i druge promene koje se ponašaju ekspanzivno).

Ovo podrazumeva da je neophodno da bi se isključile simptomatske glavobolje kašlja primeniti dijagnostičke procedure (rendgenski snimak lobanje, dopler ekstrakranijalnih i intrakranijalnih krvnih sudova, CT endokranijuma i/ili NMR endokranijuma sa CT i/ili NMR intrakranijalnih krvnih sudova i/ili panangiografiju unutarlobanjskih krvnih sudova).

Ova glavobolja nije česta u neurološkim ambulantama, ali je značajno češće evidentiraju pulmolozi i pneumoftiziolozi u svojim ambulantama.

Simptomi glavobolje

Karakteriše je iznenadni početak nakon provokacije kašljem sa trajanjem od jedne sekunde do dva časa. Intenzitet bola brzo dostiže vrhunac nakon kašlja, ali se i brzo povlači,  mada glavobolja slabijeg intenziteta može zaostati i do dva časa. Bol je najčešće obostran sa potiljačnom lokacijom bola.

Lečenje i terapija

U terapiji najveću efikasnost pokazuje indometacin u dozi od 50-200mg.

 

Lečenje glavobolje »

Uzrok glavobolja »

Centar za lečenje glavobolje i migrene »