Simptomi glavobolja

Prvi privatni centar za glavobolje i migrene u Srbiji
simptomi-glavobolja-i-karakteristike

Simptomi glavobolje kao propratne manifestacije i njihove karakteristike

Simptomi glavobolja po tipu

Oblici glavobolja se veoma razlikuju po lokalizaciji i distribuciji bola, intenzitetu i karakteru bola, kao i dužini trajanja, odnosno tendenciji za istovetnim ponavljanjem.

Vrste glavobolja »

Simptomi glavobolja i karakteristike

Bol može biti lokalizovan ili difuzan, može imati probadnu, pulsirajuću karakteristiku ili je kontinuiranog (nepromenljivog) intenziteta.

Propratni simptomi

U toku glavobolje mogu se javiti i različiti propratni simptomi koji najčešće ukazuju na povećanu nadražljivost prema spoljnim dražima (svetlost, buka, mirisi), kao i disfunkciju

(poremećaj u funkciji) autonomnog, odnosno vegetativnog nervnog sistema.

Simptomi usled poremećaja vegetativnog nervnog sistema

Poremećaji vegetativnog nervnog sistema uključuju različite sisteme organa i najčešće se ispoljava kao mučnina, povraćanje, poremećaj srčanog rada i arterijskog krvnog pritiska,  poremećaj periferne cirkulacije (bledilo ili crvenilo kože i sluznica), učestalo pražnjenje bešike i creva, poremećaji vezani za rad znojnih žlezda, suzenje očiju i nosnu sekreciju.

 

 

Šta je glavobolja »

Lečenje glavobolje »

Centar za lečenje glavobolje i migrene »

Uzrok glavobolja »

Različiti uzroci glavobolja »