O nama

Prvi privatni centar za glavobolje i migrene u Srbiji

Centar za glavobolje sa velikim srcem

Dobrodošli u Medihelp, prvi privatni centar za glavobolje i migrene u Srbiji. Naša želja je da svaka osoba, bez obzira na životnu dob ili zdravstveno stanje, ima utisak da je pažljivo saslušana, i u potpunosti o svemu detaljno informisana. Takodje, podjednako je važno da svaki naš pacijent, uz našu pomoć, stekne samopouzdanje i mogućnost da upravlja svojim glavoboljama i na taj način poboljša kvalitet svoga života. Veliki broj pacijenata dolazi u naš centar za glavobolje u teškom stanju, obično nakon što su prošli kroz brojne neuspešne tretmane, sa glavoboljama koje više nisu u stanju da kontrolišu, koje su česte ili svakodnevne, i zbog kojih su porodično, socijalno i profesionalno značajno ili u potpunosti onesposobljeni, a vrlo često i od okoline nedovoljno shvaćeni. Mi znamo šta to znači, i verujemo svakoj reči naših pacijenata. U direktnom prijateljskom i lekarskom kontaktu sa Vama, provodeći dovoljno vremena u posvećeni vašem problemu, u prijatnoj atmosferi ambijenta našega centra, stvorili smo mali hram koji smo nazvali « MediHelp Centar za glavobolje i migrene ». Preko 300 različitih vrsta glavobolja, ogroman broj uzročnika vrtoglavica kao i poremećaja moždane cirkulacije, predstavljaju predmet temeljnog ispitivanja, dijagnostike i lečenja koje primenjuju lekari u ovoj ordinaciji. Cilj ove multidisciplinarne ekipe lekara je da brzo dijagnostifikuju i diferenciraju potencijalno ozbiljne uzročnike ovih oboljenja, kao i da primene savremene terapijske procedure u lečenju istih. Preglede u ordinaciji, obavljaju eminentni doktori različitih specijalnosti, eksperti iz oblasti glavobolja, poremećaja moždane cirkulacije i vrtoglavica (neurologija, neurootologija-ORL, oftalmologija, kardiologija, vaskularna hirurgija, neurohirurgija, neuroradiologija, imunologija, fizijatrija, psihijatrija), ali i svih ostalih grana medicine.

Stručni kadar koji pobeđuje

Visoka stručna obučenost i iskustvo lekara u oblasti glavobolja koji rade u centru, sticana godinama u domaćim i inostranim zdravstvenim ustanovama, su sigurni garant da pacijent bude dijagnostifikovan i lečen po standardima i protokolima koji se primenjuju širom sveta.

DIJAGNOSTIKA I LEČENJE:

 • Dopler krvnih sudova mozga – Transkranijalni dopler (Standardni TCD; Embolus detekcija; Dinamički TCD-Vertigo test; Test vazomotorne reaktivnosti)
 • Kolor dopler krvnih sudova vrata, ruku, nogu…
 • Ispitivanje centara za ravnotežu
 • EEG – Elektroencefalografija
 • EP – Evocirani potencijali
 • EMNG – Elektromioneurografija CT i NMR
 • Kompletna ultrazvučna dijagnostika
 • Biofeedback trening
 • Neurofeedback trening
 • Pregledi i terapijske procedure lekara svih specijalnosti

PREVENTIVNA MEDICINA:

 • Dijagnostika – Program sistematskog pregleda kod osoba preko 35 godina životne starosti
 • Rano otkrivanje i lečenje bolesti krvnih sudova kao komplikacije aktuelnih drugih oboljenja:
  – Šećerne bolesti,
  – Povećanog krvnog pritiska,
  – Poremećaji masnoća u krvi,
  – Kod pušača,
  – Naslednih i drugih oboljenja…
  – Praćenje krvnog pritiska 24h (Holter pritiska), EKG

DIJAGNOSTIKA I LEČENJE:

 • Dopler krvnih sudova mozga – Transkranijalni dopler (Standardni TCD; Embolus detekcija; Dinamički TCD-Vertigo test; Test vazomotorne reaktivnosti)
 • Kolor dopler krvnih sudova vrata, ruku, nogu…
 • Ispitivanje centara za ravnotežu
 • EEG – Elektroencefalografija
 • EP – Evocirani potencijali
 • EMNG – Elektromioneurografija CT i NMR
 • Kompletna ultrazvučna dijagnostika
 • Biofeedback trening
 • Neurofeedback trening
 • Pregledi i terapijske procedure lekara svih specijalnosti

PREVENTIVNA MEDICINA:

 • Dijagnostika – Program sistematskog pregleda kod osoba preko 35 godina životne starosti
 • Rano otkrivanje i lečenje bolesti krvnih sudova kao komplikacije aktuelnih drugih oboljenja:
  – Šećerne bolesti,
  – Povećanog krvnog pritiska,
  – Poremećaji masnoća u krvi,
  – Kod pušača,
  – Naslednih i drugih oboljenja…
  – Praćenje krvnog pritiska 24h (Holter pritiska), EKG
Previous slide
Next slide