Dr sci med Dragana Kuljić-Obradović

Prvi privatni centar za glavobolje i migrene u Srbiji

Dr Dragana Kuljić ObradovićBiografija

Dr sci med Dragana Kuljić Obradović, specijalista neurologije, stalno je zaposlena u KBC „Dr Dragiša Mišović-Dedinje“ Beograd na mestu upravnika Bolnice za neurologiju i zamenika direktora KBC „Dr Dragiša Mišović-Dedinje“.

Na Medicinskom fakultetu u Beogradu diplomirala je sa prosečnom ocenom 9,0.

Specijalizirala je neurologiju 1998. godine u Institutu za neurologiju Kliničkog Centra Srbije.

Lečenje i istraživanje bolesti krvnih sudova mozga, Bolnica za vaskularne bolesti mozga „Sveti Sava“, Beograd; 1989. godina- 2007. godina

Lečenje i istraživanje u oblasti opšte neurologije, Bolnica za neurologiju, KBC „Dr Dragiša Mišović-Dedinje“ od 2008. godine

Naučna usavršavanja:

  • 2000. godine magistrirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu iz oblasti neuropsihologije mentor Prof. dr med.sc. Gorana Ocić
  • 2007. godine doktorirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu iz oblasti neuropsihologije mentor Prof. dr med.sc. Gorana Ocić
  • 2006. godine dobila je zvanje Primarijus

Usavršavanja:

  • Neuropsihologija u Institutu za neurologiju Kliničkog Centra Srbije mentor Prof. dr med.sc. Gorana Ocić
  • Klinička elektroencefalografija u okviru edukacije Jugoslovenskog udruženja za kliničku neurofiziologiju. mentor Prof. dr med.sc. Žarko Martinović
  • Ultrazvuk u neurologiji, Udruženje flebologa Srbije i Crne Gore, Klinički Centar Srbije mentor dr Dragan Vasić

Član više međunarodnih medicinskih udruženja:

  • Evropske i Svetske federacije neurologa
  • International Parkinson and Movement Disorder Society
  • Udruženja neurologa Srbije

Dr sci med Dragana Kuljić Obradović je autor i koautor više naučnih radova objavljenih u stranim i domaćim časopisima i prezentovanih na domaćim i međunarodnim kongresima.

Neurologija »