Dr sci med Srđan Sretenović, specijalista neurologije

Prvi privatni centar za glavobolje i migrene u Srbiji
dr-srdjan-sretenovic-2

Dr sci med Srđan Sretenović, specijalista neurologije

Formirao prvi centar u zemlji za lečenje i istraživanje migrenskih glavobolja – „Migrena Centar“, Klinika za neurologiju i psihijatriju KBC „Zvezdara“, 1999-2014;

Lečenje i istraživanje bolesti krvnih sudova mozga, Bolnica za cerebrovaskulama oboljenja „Sveti Sava“, Beograd;

Usavršavanje u Centru za istraživanje moždanog udara, Neurološka klinika, Medicinski fakultet Univerziteta u Torontu, klasa Prof. dr J.W. Norisa, Kanada, trajanje: dve godine

Nosilac projekata kliničkih istraživanja i inovacija u  primeni neurovaskularne ultrazvučne dijagnostike, post-diplomske studije, Kanada;

Centar za glavobolje Sunybrook Hospital, Medical University Toronto, kod Prof. Dr John Edmeats-a, jednog od tvoraca savremenog koncepta istraživanja i lečenja glavobolja i Prof Dr M. Gawel-a.

  • Magistrirao iz oblasti primene neuovaskularne ultrazvučne dopler dijagnostike
  • Doktorirao iz oblasti glavobolja
  • Nacionalni ekspert iz neuroangiologije

Član više međunarodnih medicinskih udruženja:

  • Internacionalna asocijacija za glavobolje – IHS (jedan  od bord direktora)
  • Svetske alijanse za glavobolje – WHA
  • Evropske i Svetske federacije neurologa
  • Evropske alijanse za glavobolje – EHA (bivši član upravnog
    odbora)
  • Udruženja neurologa Srbije