Mr sci med Dr Tatjana Perović

Prvi privatni centar za glavobolje i migrene u Srbiji
tatjana-perovic

Mr sci med Dr Tatjana Perović, specijalista psihijatrije, psihoterapeut

 • Kliničko bolnički centar “Zvezdara”, Bolnica za psihijatriju, Beograd
 • Magistar medicinskih nauka
 • Psihoterapeut-racionalno-emotivno-bihejvioralni (REBT), internacionalni I nacionalni sertifikat

Obrazovanje

 • 2006 Specijalističke studije iz oblasti Psihijatrija, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 • 2006 Magistarske studije oblast Socijalna psihijatrija, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Stručno usavršavanje

 • 2012-2013 Porodična sistemska psihoterapija, Asocijacija sistemskih psihoterapeuta, Beograd; jedna godina
 • 2008-2012 Racionalno-emocionalno-bihejvioralna psihoterapija, Pridruženi trening centar Instituta Albert Elis iz Njujorka, Beograd; četiri godine
 • 2011 “Weill Cornell“ Medicinski koledž, Američko-austrijska fondacija, Salcburg
 • 2009 Stipendija francuske vlade-ÉGIDE, Univerzitetski bolnički servis za mentalno zdravlje i terapiju, Bolnica “Sainte Anne”, Pariz; jedan mesec
 • 2005 i 2006 Berlin-Branderburg naučne stipendije, Odsek za psihijatriju i psihoterapiju, “Charite University Medicine”, Berlin
 • 2003 Institut za psihijatriju “Maudsley”, Kraljevski koledž, Univerzitet u Londonu

Članstva

 • Član Udruženja psihijatara Srbije
 • Član Udruženja za kognitivne i bihejvioralne terapije Srbije
 • Član psihijatrijske i psihoterapijske sekcije Srpskog lekarskog društva
 • Član Internacionalnog udruženja za Bipolarni poremećaj

 

Psihijatrija »