Dečija neurologija

Prvi privatni centar za glavobolje i migrene u Srbiji
Dečija neurologija: šta je i šta obuhvata

Neurologija je grana medicine koja istražuje strukturu, funkcije i bolesti nervnog sistema. Glavni predmet istraživanja neurologa jeste centralni nervni sistem koji podrazumeva mozak i kičmenu moždinu, kao i periferni nervni sistem i veze svih nerava sa muskulturom. 

Dečija neurologija je posebna sfera koja se bavi lečenjem neuroloških bolesti i poremećaja kod dece.

Dečiji neurolog

Dečiji neurolog: stručnjak za dečije zdravlje
Dečiji neurolog ima zadatak da pomogne u lečenju i određivanju terapije za decu sa neurološkim problemima

Dečiji neurolog je lekar koji je specijalizovan za dijagnostikovanje i lečenje neuroloških bolesti i raličitih poremećaja kod dece

Neki od najčešćih poremećaja sa kojima se susreću dečiji neurolozi su:

 1. Epilepsija
 2. Migrene i glavobolje
 3. Različite bolesti perifernog nervnog sistema
 4. Napadi besa
 5. Autizam
 6. Zapaljenje mozga i meningitis
 7. Poremećaji pažnje
 8. Zaostajanje u psihomotornom razvoju (problemi sa govorom, pokretima i mišićnom kontrolom)
 9. Poremećaj ponašanja kod dece

Dečiji neurolozi imaju zadatak da pomogu deci u lečenju i borbi sa ovim poremećajima. Moraju da prate razvoj nervnog sistem da bi postavili odgovarajuću dijagnozu i terapiju kako bi se detetu obezbedilo što bolje neurološko zdravlje.

Neurolozi u lečenju kod dece koriste različite pristupe i dijagnostičke metode poput elektroencefalografija (EKG), elektromioneurografija (EMNG), kompjuterizovana tomografija (CT), magnetna rezonancija (MR) i mnoge druge metode, kako bi utvrdili tačan uzrok problema i procenili funkciju nervnog sistema. 

Ispitivanja i dijagnostika

Dečija neurologija: dijagnostika i ispitivanje
Neurološki pregled dece se uvek izvodi u formi igre

Ukoliko vaše dete ima bilo kakav neurološki problem, to može da izazove puno zdravstvenih smetnji koje će uticati na njegov dalji normalni razvoj. Ako sumnjate na bilo koji poremećaj, neophodno je da dete odvedete na neurološki pregled kod lekara specijaliste, kako bi se uspostavila tačna dijagnoza, odredila pravilna terapija i sprečile štetne posledice.

Neurološki pregled dece se uvek izvodi u formi igre. Pregled je usmeren na ispitivanje različitih moždanih funkcija, gde se poseban akcenat stavlja na praćenje intelektualnog ponašanja deteta i njegove interakcije i reagovanja tokom samog ispitivanja. 

Kao dodatnu dijagnostiku, dečiji neurolog može da zahteva:

 • ultrazvuk mozga
 • skener mozga
 • EEG (elektroencefalografiju)

Nakon uspostavljanja dijagnoze, detetu se određuje terapija shodno njegovom problemu.

Terapije i tretmani

Dečija neurologija: ispitivanje i tretmani
Fizikalna terapija u dečijoj neurologiji

Dečija neurologija podrazumeva različite pristupe i tretmane za lečenje. Postoji puno različitih terapija, ali najčešće su

 1. Fizikalna terapija
 2. Logopedska terapija
 3. Farmakoterapija za određene poremećaje
 4. Terapija igrom

Pravilna edukacija roditelja i porodice o stanju deteta je takođe jako bitna kako bi dete dobilo neophodnu emotivnu podršku.

Veoma je važno da se svakom detetu pristupi individualno, jer je svaki neurološki problem specifičan i priča za sebe.

Zdrav razvoj dečijeg nervnog sistema

Uspostavljanje dijagnoze za neurološke probleme kod dece je ključno za dalji razvoj deteta. Zbog toga, neophodno je da izbor dečijeg neurologa bude proveren i stručan, kako bi se dobila pravilna podrška za nastavak zdravog razvoja nervnog sistema.

Ukoliko primetite bilo kakav problem neurološke prirode kod vašeg deteta, naš MediHelp tim lekara je tu za vas, spreman da odgovori na sva vaša pitanja i nedoumice, kroz individualan i siguran pristup lečenju.