Kolor dopler krvnih sudova vrata (CDFI; CDS)

Prvi privatni centar za glavobolje i migrene u Srbiji
kolor-dopler-krvnih-sudova-vrata

Kolor dopler krvnih sudova vrata je neškodljiva i bezbolna ultrazvučna dijagnostička metoda kojom se postavljanjem sonde na površinu vrata ispituju magistralni arterijski krvni sudovi (karotidne i vertebralne arterije), kao i magistralni venski sudovi vrata (jugularne i vertebralne vene).

Ovom metodom možemo ispitati da li ispitivani krvni sud ima normalne ili izmenjene zidove (najčešća pojava zakrečenja – ateroskleroza), kao i da li je protok kroz ispitivane krvne sudove zadovoljavajući u smislu da li zadovoljava perfuzione potrebe organa kojeg vaskularizuje (snabdeva krvlju).

Najčešće promene koje se vide ovom metodom su: stenoza – suženje (suženje krvnih sudova plakom – aterosklerotičnom promenom), urođene ili stečene anomalije projekcije krvnih sudova (Kinking ili „prelom“ krvnog suda u obliku latiničnog slova „S“, ili „Coiling“ u vidu omče, kao i tortuozitet „vijuganje“ krvnog suda). Takođe, ovom metodom moguće je dijagnostifikovati i aneurizmu krvnog suda (patološko proširenje), kao i arterio-vensku malformaciju.

Ova metoda pruža i vrlo bitne podatke o kvalitetu protoka krvi kroz krvne sudove, kao i o proceni otpora protoka u njima. Ukoliko se nađe promena u krvnom sudu koja zahteva hiruršku vaskularnu proceduru, moguće je u potpunosti takvu promenu dijagnostifikovati i često bez dodatne dopunske dijagnostike pripremiti pacijenta za hiruršku intervenciju. Na vreme otkrivene promene na krvnim sudovima vrata značajno smanjuju rizik od pretećeg moždanog udara (šloga).