Kolor dopler krvnih sudova vrata (CDFI; CDS)

Prvi privatni centar za glavobolje i migrene u Srbiji

kolor-dopler-krvnih-sudova-vrata

Kolor dopler krvnih sudova vrata je takođe neškodljiva i bezbolna ultrazvučna dijagnostička metoda kojom se postavljanjem sonde na površinu vrata ispituju magistralni arterijski krvni sudovi (karotidne i vertebralne arterije), kao i magistralni venski sudovi vrata (jugularne i vertebralne arterije).

Ovom metodom možemo ispitati da li ispitivni krvni sud ima normalne ili izmenjene zidove (najčešća pojava zakrečenja-ateroskleroze), kao i da li je protok kroz ispitivane krvne sudove zadovoljavajući u smislu da li zadovoljava perfuzione potrebe organa kojeg vaskularizuje (snabdeva krvlju).

Najčešće promene koje se vide ovom metodom su: stenoza – suženje (suženje krvnih sudova plakom-aterosklerotičnom promenom), urodjene ili stečene anomalije projekcije krvnih sudova (Kinking ili “prelom” krvnog suda u obliku latiničnog slova “S”, ili “Coilling” u vidu omče, kao I tortuozitet “vijuganje” krvnig suda). Takođe, ovom metodom moguće je dijagnostifikovati i aneurizmu krvnog suda (patološko proširenje), kao i arterio-vensku malformaciju. Ova metoda pruža i vrlo bitne podatke o kvalitetu protoka krvi kroz krvne sudove, kao i o proceni otpora protoka u istima. Ovom metodom, ukoliko se nađe promena u krvnom sudu koja zahteva hiruršku vaskularnu proceduru, moguće je u potpunosti takvu promenu dijagnostifikovati i često bez dodatne dopunske dijagnostike pripremiti pacijenta za hiruršku intervenciju. Na vreme otkrivene promene na krvnim sudovima mozga značajno smanjuju rizik od pretećeg moždanog udara (šloga).

Zatvori