Neurologija

Prvi privatni centar za glavobolje i migrene u Srbiji
neurologija

Neurologija

Neurologija je grana medicine koja izučava poremećaje nervnog sistema. Ona se bavi ispitivanjem i pregledom neuroloških pacijenata, obavljanjem dijagnostičkih procedura, postavljanjem dijagnoze i lečenjem bolesti mozga, kičmene moždine, nerava, mišića i u toj oblasti orijentisanim krvnim sudovima.

Neurolog pregleda pacijenta čiji simptomi sugerišu na različita neurološka oboljenja, kao što su na primer glavobolje, šlogdemencija (alchajmerova bolest), epilepsija, Parkinsonova bolest, neuropatija, mijastenija gravis, multipla skleroza, te brojne druge neurološke poremećaje od kojih pacijenti boluju.

Neurologija je nehirurška grana medicine, ali njena odgovarajuća hirurška specijalnost je neurohirurgija.

 

Neurološki pregled

Sam neurološki pregled koga obavlja neurolog je osnova neurologije i podrazumeva bezbolno ispitivanje nerava glave (kranijalnih nerava), vida, snage i napetosti telesnih mišića, refleksa, stabilnost pri stajanju i hodu, preciznosti pokreta, senzibiliteta, govora, kao i psihičkog stanja pacijenta u smislu pamćenja, rasuđivanja i orijentacije. Postavljanje dijagnoze je nekada moguće postaviti i samo na osnovu ovakvog detaljnog, i često za pacijente «neobičnog» pregleda.

Pregledi koje obavljamo u ordinaciji MediHelp su:

 

 

Dijagnostičke metode koje pomažu neurologu

Na osnovu ishoda ovoga pregleda, neurolog može da zahteva dodatno istraživanje uključujući mnogobrojne druge testove: specifično laboratorijsko, a nekada i genetskog istraživanje, analiza tečnosti (likvora) dobijene punkcijom iz kičmenog kanala;  ultrazvuk krvnih sudova glave i vrataelektroencefalografijuelektromioneurografiju, procedure neuroslikanja (CT i NMR),  itd. Podaci dobijeni na ovaj način pomažu neurologu da postavi ispravnu dijagnozu i omogući pacijentu ispravno lečenje.

Često će neurolog izvesti lumbarne punkture kako bi imao pristup karakterističnosti cerebrospinalne tečnosti. Usavršavanje genetskih testiranja postalo je veoma bitno sredstvo u klasifikaciji naslednih neuromuskularnih bolesti.

 

Neurolozi sa različitim stručnim usmerenjima

Kao posledica velikog broja neuroloških oboljenja, kao i kompleksnosti ove specijalnosti, u našoj zemlji, kao i širom sveta neurolozi se uže stručno usavršavaju u različitim oblastima neurologije i njima se više i bave: oblasti glavobolja, moždanog udara, neurodegenerativnih oboljenja – demencija; ekstrapiramidnih bolesti, neuromišićnih oboljenja … U tom smislu, neurolozi prolaze i kroz specijalne obuke u primeni i analizi rezultata različitih dijagnostičkih procedura iz oblasti neuroangiologije (dopler krvnih sudova), neuroelektrofiziologije (EEG, EMG, EP), neurohirurške intraoperativne primene evociranih potencijala…

U našem timu specijalista neurologije su:

  1. Dr sci. med Srđan Sretenović
  2. Dr sci. med Aleksandar Pantović
  3. Dr med Aleksandar Stanić
  4. Dr sci. med Dragana Kuljić Obradović

Udruženost neurologije i psihijatrije

Različita neurološka oboljenja mogu prouzrokovati psihijatrijske poremećaje, pa se postavlja pitanje gde je granica neurologije i psihijatrije? To je kompleksno pitanje, obzirom da ne postoji uvek jasno definisana granica na biološkoj osnovi u ove dve specijalističke oblasti. U načelu, psihijatrija podrazumeva bolesti psihe, mentalna oboljenja u kojima se često ne može naći „biološki marker“ i koje u neurološkom smislu nemaju nikakve ispade. Ipak, saradnja između neurologa i psihijatara je krucijalno važna kod različitih neuroloških oboljenja kod kojih pacijenti imaju prolazne ili trajne psihijatrijske poremećaje: kod psihičkih poremećaja u smislu otežanog pamćenja i rasuđivanja, te  depresije nakon moždanog udara, kod obolelih od demencije, Parkinsonove, Hantingtonove i Alzhajmerove bolesti itd. Međutim, uloga psihijatra je značajna i kod hroničnih neuroloških oboljenja kao što su glavobolje, naročito kod pacijenata koji imaju jako učestale atake, nekada i više od 15 dana mesečno. U takvim slučajevima pacijenti  menjaju raspoloženje, postaju depresivni i anksiozni. Upravo je psihijatrijska terapijska procedura jedna od glavnih pomoći neurologu u lečenju ovakvih pacijenata.

 

Preklapanje neurologije sa drugim oblastima

Neurologija se preklapa sa nekim drugim specijalnostima, na primer, akutna trauma glave se najčešće leči od strane neurohirurga, ali je često udružena sa lečenjem od strane neurologa i specijaliste fizikalne medicine. Pacijente obolele od moždanog udara leče neurolozi, ali je teško sagledati pacijente bez pomoći lekara internističkih specijalnosti, koji neretko bivaju, u različitim svetskim centrima, i primarni lekari u ovoj oblasti.

Ispitivanje kliničkih neuropsihologa je često neophodno u proceni intelektualnih i drugih psiholoških potencijala obolelih, što neurolozima olakšava postavljanje dijagnoze i strategije u daljem lečenju i rehabilitaciji na taj način ispitivanih pacijenata: Ti pacijenti najčešće boluju od demencije.