Neurološki pregled

Prvi privatni centar za glavobolje i migrene u Srbiji
sta-podrazumeva-neuroloski-pregled-i-kada-ga-je-potrebno-uraditi

Šta je to neurološki pregled i šta obuhvata?

Neurologija je grana medicine koja izučava poremećaje nervnog sistema, koji se sastoji od centralnog i perifernog nervnog sistema, uključujući mozak i kičmenu moždinu. Bolesti, poremećaji i povrede nervnog sistema često zahtevaju lečenje od strane neurologa. Kako bi uspostavio dobru dijagnozu, neurolog će na prvom sastanku obaviti neurološki pregled.

Pregled nije neprijatan niti bolan i traje oko 30 minuta.

Prvi deo klasičnog pregleda specijaliste neurologa obuhvata razgovor sa pacijentom, na osnovu koga će lekar saznati zbog kojih se tegoba i simptoma pacijent odlučio za posetu neurologu, kao i to koliko su oni teški i koliko dugo traju.

Nakon toga sledi procena fizičkih i psihičkih funkcija pacijenta, pri čemu će pacijent uz pomoć lekara odraditi neke mentalne i fizičke testove.

Drugi deo pregleda obuhvata

 •        Ispitivanje stanja svesti
 •        Proveru osnovnih psihičkih funkcija

Ove provere se vrše kako bi lekar mogao da utvrdi da li se pacijent orijentiše u vremenu i prostoru, da li su mu oslabljene govorne funkcije, kakvo mu je pamćenje itd. Najčešće će lekar u ovoj fazi pregleda pitati pacijenta, kako bi proverio njegovu sposobnost orijentacije, koji je današnji datum, ili će ga zamoliti da se priseti nekih stvari koje su se desile pre tri dana, ili u daljoj prošlosti itd.

Potom sledi treći deo koji obuhvata niz fizičkih testova i pregleda:

 •        Pregled kranijalnih nerava (vid, sluh, mimika)
 •        Procenu funkcije, snage i tonusa mišića
 •        Ispitivanje mišićnih refleksa
 •        Ispitivanje mogućnosti stajanja i hoda
 •        Ispitivanje koordinacije

Lekar zatim poverava pacijentov njuh, vid, sluh, pokretanje lica, vrata, jezika, očiju, gutanje itd. Ispitivanjem motoričkih nerava se ispituju funkcija, snaga i tonus mišića kako bi se utvrdilo da li postoje oštećenja motoričkog nerva, koja mogu da izazovu slabost ili paralizu mišića. Refleksi se najčešće ispituju na način da se tetiva ispod kolena nežno kuca malim čekićem. Trzajni refleks kolena potvrđuje da je refleksni luk od kolena do kičmene moždine i natrag neoštećen i da funkcioniše. Ispitivanje usklađenosti pokreta i hoda pacijenta se najčešće vrši tako što lekar pacijentu pokaže određene pokrete koje on brzo treba da ponovi.

Na kraju lekar daje sud i savet o daljem toku lečenja ili pacijenta upućuje na eventualne dodatne preglede (ultrazvučno snimanje, CDMAV (dopler magistralnih arterija vrata), TCCD (transkranijalni dopler)elektromioneurografijuelektroencefalografiju i sl.)

Simptomi zbog kojih bi se trebalo obratiti lekaru i zakazati neurološki pregled

 •        Gubitak svesti
 •        Neuobičajena glavobolja
 •        Delimična ili potpuna paraliza
 •        Nestabilnost pri hodu i gubitak ravnoteže
 •        Nesvestica i vrtoglavica
 •        Smanjena budnost
 •        Trnjenje i slabost ruku i nogu
 •        Teškoće pri čitanju i pisanju
 •        Trnjenje lica i ekstremiteta
 •        Kratkotrajan gubitak svesti
 •        Padovi bez gubitka svesti
 •        Slabost mišića
 •        Problem sa koordinacijom
 •        Izmenjen vid, duple slike, prolazno slepilo
 •        Bolovi u vratu i trnjenje ruku
 •        Bolovi u krsnom delu i trnjenje nogu
 •        Poremećaj govora

MediHelp tim lekara je tu za vas.