Psihijatrija

Prvi privatni centar za glavobolje i migrene u Srbiji
psihijatrija

MediHelp ordinacija, Beograd


Tim psihijatara ordinacije MediHelp
 primenjuje savremeni pristup i bavi se:

 • savetovanjem u oblasti mentalnog zdravlja, njegovim očuvanjem i unapređenjem
 • dijagnostikovanjem i lečenjem mentalnih poremećeja iporemećaja ponašanja.

Oblast rada u ordinaciji MediHelp su svi mentalni poremećaji i krizna stanja, kao što su stanja depresije i drugi poremećaji raspoloženjastanja straha i anksioznosti, akutni i hronični stresporemećaji spavanja, različite fobije, somatoformni poremećaj i hipohondrijapsihosomatski poremećaj, opsesivne misli i ritualne radnje, poremećaji ishrane, poremećaj kontrole impulsa, kao i psihotični poremećaji.

Naš domen su i poremećaji prilagođavanja, bračna i partnerska problematika, menadžment bolnih stanja, besa, stresa, prilagođavanje na hronične zdravstvene probleme i na umanjenu fizičku sposobnost.

MediHelp tim psihijatara je sačinio poseban program za specifične kategorije i potrebe, kao što su:

 • Lični razvoj
 • Odlaganje i motivacija
 • Usvajanje zdravog načina života
 • Trening radne efikasnosti (menadžeri, zasposleni) i razvijanje veština traženja posla
 • Psihološka priprema vrhunskih sportista

Tretman u ordinaciji MediHelp u potpunosti je prilagođen potrebama i potencijalima individue, koja se obraća za savet ili lečenje, uz apsolutno poštovanje privatnosti.

Procedure koje primenjuje naš tim podrazumevaju psihijatrijski pregled, intervju, primenu skala za procenu specifičnog problema, ordiniranje psihofarmakoterapije, psihoterapijski rad i dalje praćenje.

Psihoterapijske metode:

 • Kognitivno-bihejvioralna psihoterapija
 • Psihoanalitička psihoterapija
 • Suportativna psihoterapija
 • Bračno i porodično savetovanje
 • Biofeedback
 • Neurofeedback

Postoji mogućnost kućnog lečenja.

MediHelp tim psihijatara

Konsultanti:

Mr sci med Dr Tatjana Perović, specijalista psihijatrije