Transkranijalni kolor dopler (TCD-TCCD) KRVNIH SUDOVA MOZGA

Prvi privatni centar za glavobolje i migrene u Srbiji
transkranijalni-dopler-TCD-i-transkranijalni-kolor-kodirani-dopler-TCCD-300x182

Predstavljaju potpuno bezopasne i neškodljive metode kojima se ispituju krvni sudovi mozga ultrazvučnom dopler sonografijom. Ova metoda je logičan nastavak prethodno urađene kolor dopler sonografije krvnih sudova vrata, i na taj način se dobijaju kompletne informacije i o stanju velikih arterijskih sudova mozga.

Kako se radi?

Ultrazvučna sonda koja emituje ultrazvučne talase se postavlja na predeo obe slepoočnice, nakon toga na oba oka i u predeo potiljka, ultrazvučni talas prodire kroz kožu, lobanju, oko i dopire do krvnih sudova mozga na bezbolan, bezopasan i neinvazivan način.

Priprema pacijenata

Ne postoji specifična priprema pacijenata za ovu vrstu dijagnostičke procedure.

Indikacije za ovu vrstu dijagnostike

Ovom metodom možemo da vidimo velike krvne sudove baze mozga (vizuelizacija), kao i da dobijemo podatke o protoku krvi u njima, što nam pomaže u dijagnostičkom smislu kod pacijenata sa visokim rizikom za bolesti krvnih sudova (hipertoničari, dijabetičari, pacijenti sa povišenim vrednostima masnoća u krvi, ali i kod pacijenata kod kojih postoji sumnja za druga oboljenja ili poremećaja krvnih sudova mozga, uključujući vrtoglavicemoždani udar – šlogglavoboljeporemećaji pamćenjagubici svesti…). Takođe, postoje i druge varijante ove dijagnostike koje se primenjuju u dijagnostici potencijalnih pretkomornih srčanih urođenih malformacija, kao i metoda parenhimskog doplera gde se ispituje moždano tkivo, što je posebno primenjivo u dijagnostici Parkinsonove bolesti. Transkranijalni dopler je moguće primeniti i u praćenju stepena napetosti (spazma) krvnih sudova mozga, naročito kod pacijenata koji su imali krvarenje u moždanim ovojnicama (Subarahnoidalna hemoragija) ili tkivu mozga, kao i u toku trombolitične terapije kod tromboembolijskih moždanih udara (šloga), a u cilju praćenja terapijskog uspeha „rastvaranja“ tromba u zahvaćenim krvnim sudovima.

Transkranijalni dopler u ordinaciji MediHelp

U našoj ordinaciji ovu vrstu ispitivanja rade nacionalni eksperti za primenu ultrazvuka u neurologiji, lekari specijalisti neurologije sa internacionalnim iskustvom.

 

 

Kolor dopler krvnih sudova? »

Šta je moždani udar (šlog)? »