Simptomi

medihelp-simptomi-glavobolje-migrena

Simptomi koji su pobrojani na ovoj stranici ni u kojem slučaju ne predstavljaju potpunu listu simptoma koji su u vezi sa glavoboljama ili sa uslugama koje ordinacija MediHelp pruža. Ideja ove stranice je da pruži sistematizaciju sadržaja dostupnog na sajtu i jednostavnije snalaženje.

Postavljanje dijagnoze je proces koji uključuje preglede doktora specijalista iz raznih grana medicine, koje u našoj ordinaciji obavljaju eminentni doktori različitih specijalnosti. Po potrebi, to može da uključi i određene dijagnostičke procedure. Tek nakon toga moguće je dijagnostifikovati i diferencirati potencijalno ozbiljne uzročnike simptoma, a nakon toga primeniti savremene terapijske procedure u lečenju oboljenja koja ih izazivaju.

 

 

Bol u glavi

 

 

Glavobolje

 

 

Vrtoglavica

 

 

Gubitak svesti

 

 

Poremećaji ponašanja i pamćenja

 • česte promene raspoloženja – može biti simptom: Alchajmerove demencije, vaskularne demencije, hipoglikemije, hipotireoze, toksičnih stanja, neuroloških, sistemskih i infektivnih oboljenja, … kao i mnogih drugih.
 • depresija – može biti simptom: različitih demencija, kao i zasebno oboljenje, … kao i mnogih drugih.
 • zaboravljanje skorašnjih događaja – može biti simptom: svih oblika demencija, naročito multiinfarktne (vaskularne) demencije, zapaljenja krvnih sudova mozga (vaskulitisa), sistemskih oboljenja, metaboličkih poremećaja, hipoglikemije, … kao i mnogih drugih.
 • otežano nalaženje reči – može biti simptom: demencije, bolesti krvnih sudova mozga, moždanog udara, poremećaja govora, endokrinoloških poremećaja (tireoidnog, paratireoidnog, hipofiznog, nadbubrežnog, jetrinog, plućnog, pankreasnog, bubrežnog, hematološkog poremećaja), … kao i mnogih drugih.
 • problemi u snalaženju u prostoru – može biti simptom: demencije svih tipova, naročito Alchajmerove demencije, Difuzne bolesti levijevih tela, Pikove demencije (bolesti), Multisistemske atrofije, Demencije frontalnih režnjeva, … kao i mnogih drugih.
 • teškoće u izvršavanju poznatih zadataka i rutinskih radnji – može biti simptom: demencije, tumora mozga, epilepsije, encefalopatije u sklopu borelije (Lajmske bolesti), neurosarkoidoze, … kao i mnogih drugih.
 • povlačenje iz društvenog života – može biti simptom: depresije, psihijatrijskih oboljenja, demencije, Parkinsonove bolesti, Binsvangerove bolesti, Kortiko-bazalna ganglionska degeneracija, Progresivna supranuklearna paraliza, normotenzivni hidrocefalus, … kao i mnogih drugih.
 • promene raspoloženja i ponašanja – može biti simptom: psihijatrijskih oboljenja, tumora mozga, Jakob – Krojcfeldove bolesti, HIV infekcije, deficijencije vitamina B12, hipotireoze, … kao i mnogih drugih.
 • promene ličnosti – može biti simptom: psihijatrijskih oboljenja, alkoholne demencije, metaboličkih poremećaja, Alchajmerove bolesti, vaskularnih demencija, stanja nakon moždanog udara, tumora mozga, … kao i mnogih drugih.
 • smetnje ili nemogućnost govora – može biti simptom: poremećaja moždane cirkulacije, moždanog udara tipa moždanog krvarenja, infarkta mozga, tumora mozga, … kao i mnogih drugih
 • prolazne smetnje upamćivanja uz konfuznost i dezorijentaciju- može biti simptom: Tranzitorne globalne amnezije, alkoholisanog stanja, kratkotrajne vertebro-bazilarne insuficijencije
 • Smetnje čitanja, računanja, imenovanja predmeta – može biti simptom: demencije, stanja nakon moždanog udara, poremećaja moždane cirkulacije, … kao i mnogih drugih
 • izmena stanja svesti – može biti simptom: moždanog udara, epileptičkog napada, sinkopalne krize (kolapsnog stanja), metaboličkih poremećaja kod dijabetičara (hipoglikemija), različitih oboljenja koja dovode do komatoznog stanja uključujući i moždanu traumu, … kao i mnogih drugih
 • izmena ponašanja – može biti simptom: psihijatrijskih oboljenja, stanja nakon moždanog udara, tumora mozga, Jakob – Krojcfeldove bolesti, HIV infekcije, deficijencije vitamina B12, hipotireoze, … kao i mnogih drugih

 

 

Fizičke manifestacije i poteškoće