Fizikalna terapija

Prvi privatni centar za glavobolje i migrene u Srbiji
fizikalna-terapija

Fizikalna medicina u lečenju glavobolja

U Centru za glavobolje MediHelp, u Beogradu, naši specijalisti fizikalne medicine, fizioterapeuti i terapeuti tradicionalne medicine leče, primenjuju i podučavaju pacijente različitim tehnikama koje pouzdano smanjuju broj i intenzitet migrena, tenzionih i drugih glavobolja, ali i poboljšavaju njihovo fizičko, kognitivno, emocionalno kao i društveno blagostanje.

Fizikalna terapija u lečenju migrene i ostalih glavobolja

Fizikalna terapija  može da smanji glavobolju primenom terapije vežbanja i ostalim fizikalnim procedurama mobilišući telesnu i psihološku dimenziju obolelih. Ove procedure se sprovode od strane profesionalno-obučenog fizioterapeuta i lekara tradicionalne medicine, a pod uputstvom vašeg lekara.

 

Dva tipa fizikalne terapije

Dva tipa fizikalne terapije koja se koriste za ublažavanje glavobolja i migrene su pasivni i aktivni.

Pasivnu terapiju predstavlja masaža, krioterapija (ledeni paketi), steroidne kreme, ultrazvučne i TENS (transkutane električne stimulacije nerva) metode, koje koriste niskonaponsku električnu struju.

Aktivne fizičke terapije su vežbe istezanja, kretanja i vežbe ublažavanja bolova, kao i vežbe jačanja. Neke tehnike fizikalne terapije mogu pomoći u smanjenju bola, barem privremeno, naročito ako se koriste na početku napada glavobolje kada uspešno prepoznamo simptome glavobolja.

Pacijente treba edukovati o primeni krioterapije (leda) i metodama relaksacije, a  za ublažavanje glavobolja. Komplementarna primena tradicionalne medicine svakako dodatno pomaže u sveobuhvatnom alternativnom lečenju.

Kod koga pomaže fizikalna terapija?

Svaki pacijent koji pati od glavobolje ima različite uzroke i simptome, prema tome, pacijenti različito reaguju i na fizikalnu terapiju.

Pošto fizikalna terapija ima posebno blagotvoran uticaj na mišiće i zglobove, u tom smislu je najefikasnija kod pacijenata koji imaju migrenske glavobolje udružene sa bolovima u vratu i/ili vilicama. Fizikalna terapija u tim slučajeva ne samo da ublažava bol, već i smanjuje broj glavobolja u smislu preventivnog dejstva.

 

Kako funkcioniše?

Kod nekih pacijenata sa glavoboljom koji imaju muskuloskeletne probleme, napete i bolne mišiće i bolest zglobova i diskusa vratnog dela kičmenog stuba, mogu da provociraju najčešće cervikogenu glavobolju, ali i da utiču na povećanu pojavu migrenskih glavobolja.

Fizikalnim tretmanom vratne regije smanjuje se napetost mišića te regije, što indirektno smanjuje psihičku napetost i stresnu reakciju, a zajedno smanjuje intenzitet ili prekida  glavobolju.

Vaš plan tretmana

Budući da su fizikalna i rekreativna terapija osmišljene da vam pomognu da obnovite i održite optimalnu funkcionalnost tokom čitavog života, one su savršena dopuna individualizovanom planu tretmana kod pacijenata koji boluju od glavobolja, a koje se primenjuju u Centru za glavobolje i migrenu MediHelp.

Svaki modalitet fizikalne, rekreativne i tradicionalne terapije je uravnotežen i prilagođen u odnosu na životnu dob pacijenta, eventualnih ranijih povreda, kao i drugih mogućih faktora okoline.

Naši lekari analiziraju sve podatke iz istorije vaših prethodnih ili aktuelnih oboljenja, vrše temeljne procene i eventualno potrebnu dopunsku dijagnostiku, i što je najvažnije, pažljivo vas slušaju.