Injekciona terapija

Prvi privatni centar za glavobolje i migrene u Srbiji
injekciona-terapija

INJEKCIONA TERAPIJA MIGRENE I OSTALIH GLAVOBOLJA

Kada je potrebno brzo i efikasno lečenje teških ataka migrene, na osnovu procene lekara sprovodi se i injekciona terapijska procedura. Na osnovu individualnih karakteristika glavobolja od kojih boluju naši pacijenti, lekari specijalizovani za glavobolje u Centru za glavobolje MediHelp koriste širok spektar tretmana, uključujući i različite vrste injekcija i druge interventne alternative. Kao deo vašeg sveobuhvatnog plana lečenja, injekciona terapija za lečenje migrene i ostalih glavobolja najčešće može biti od pomoći u smanjenju učestalosti i intenziteta glavobolja. Ova vrsta terapijske procedure koristi elemente iz oblasti medicine bola, neurologije i anesteziologije. Obično je najprikladnija kod pacijenta koji pate od učestalih glavobolja ili su glavobolje otporne na prethodno lečenje, kao i kod pacijenata koji su prekomerno koristili lekove.

U tom smislu sprovodi se injekciona terapija tačaka najintenzivnijeg bola (trigger tačaka), koje se osećaju i prikazuju u pojedinim mišićima. Injekcijom se ubrizgavaju lokalni anestetici, ponekad u kombinaciji sa korstikosteroidima. Kada je efikasna, ova injekcija može da ublaži bol ne samo u ciljanom području već i u bilo kom području projektovanog bola.

 

Mesto najačeg bola

Predstavlja primarnu mišićnu triger tačku (okidač bola), odakle se bol neravnomerno širi na druge delove zahvaćenog mišića ili susedne mišiće. Aktivne triger tačke spontano stvaraju bol, a latentne bole samo na pritisak. Pored primarnih, duž mišića se mogu javiti i dodatne, satelitske triger tačke, koje su manje bolne. Triger tačke koje se javljaju u susednim mišićima, označavaju se kao sekundarne.

 

Šta su triger tačke?

To su tvrdi snopovi mišićnih vlakana koji ne mogu da se opuste. Ovaj ‘čvor’ se može osetiti duboko u mišiću, a može biti veličine od zrna graška do veličine palca. Triger tačka provocira jaku kontrakciju mišićnih vlakana povezanih sa njom.

 

Kako izgleda bol triger tačke?

Bol je uglavnom kontinuiran, dugotrajan, dosadan i često u dubini mišića. Može se može javiti u toku odmora ili samo pri pokretu. Varira od niskog stepena nelagodnosti do teškog i onesposobljavajućeg. Triger tačke izazivaju glavobolje, bolove u vratu ili vilici, bol u donjem delu leđa, sindrom karpalnog tunela i teniskog lakta, kao i mnoge vrste „bolova u zglobovima“, kojima se pogrešno pripisuje artritis, tendinitis, burzitis ili povrede ligamenata.