Monoklonska antitela: Terapija za prevenciju migrene

Prvi privatni centar za glavobolje i migrene u Srbiji
Monoklonska antitela u prevenciji migrene

Od skoro smo u Centru za lečenje migrena i glavobolja MediHelp počeli sa primenom inovativne preventivne terapijske procedure monoklonskim antitelima (biološka terapija), koja se od skoro takođe primenjuje u svim vodećim centrima za glavobolje u svetu. Kandidati za primenu te terapije su pacijenti kod kojih je brojna prethodna terapija imala nezadovoljavajući i neuspešni terapijski učinak u pravcu smanjenja broja migrenskih glavobolja, ili imaju 4 i više ataka migrene mesečno.

Prevencija migrene se postiže dejstvom leka na modulaciju trigeminalnog sistema, koji ima odgovarajuću ulogu u nastajanju migrenske glavobolje. Lek se primenjuje u vidu potkožnih injekcija, koje se daju jedanput mesečno (ili tromesečno), i u tom smislu su izuzetno komforni, obzirom da nije potrebno koristiti druge lekove za prevenciju migrene koji su se do sada uzimali svakodnevno. Takođe, lek se dobro podnosi i ne postoje značajniji neželjeni efekti prilikom primene ove terapije, a može se davati i kod obolelih od većine drugih bolesti, što nije bio slučaj u odnosu na ranije promenjivanu terapiju. Takođe, ne postoje ni interakcije leka sa eventualnim drugom lekovima koje pacijent koristi u cilju lečenja drugih oboljenja, što ga čini izuzetno sigurnim.

Kada se tome doda da je efikasnost bolja u odnosu na druge lekove, nije teško zaključiti da je prevencija migrene napokon nakon mnogo godina dobila jedan izuzetno efikasan lek.