Neurofeedback

Prvi privatni centar za glavobolje i migrene u Srbiji
neurofeedback-600

Novo u ordinaciji MediHelp!

Naučno zasnovane inovativne metode, koje se nalaze u savremenim terapijskim protokolima brojnih medicinskih ustanova širom sveta i koje se uspešno primenjuju kod dece i odraslih.

Neurofeedback

Neurofeedback je vrsta terapije koja se zasniva na praćenju električne aktivnosti mozga (EEG) i davanja povratne informacije. Kao i u biofidbeku, analizom moždanih talasa koje u trenutku ispitivanja prati sam pacijent i terapeut, dobijamo informacije o funkcionisanju mozga.  Ponavljanim treningom učimo kako da mozak bolje funkcioniše, a samim tim smanjimo ili uklonimo simptome određenih poremećaja.

Da li je ova metoda na bilo koji način štetna?

Neurofeedback je potpuno neinvazivna, neškodljiva i za pacijenta prijatna.

Koji su ciljevi treninga neurofeedback-om?

Veliki broj ljudi u savremenoj populaciji ne uspeva da adekvatno prepozna i racionalizuje stres. Ovo ostavlja posledice na naše psihosomatsko stanje. Posledice prolongiranog stresa mogu privremeno ili trajno da oštete naše mentalno i telesno zdravlje. Učenje samokontrole fizioloških funkcija bitno utiče na zdravlje. Naučene veštine postaju automatske i osoba ih nakon treninga praktikuje nezavisno od terapeuta. Samokontrola fizioloških funkcija oslobađa, u većini slučajeva, od potrebe za lekovima. Do sada nije utvrđen ni jedan negativan efekat biofeedback i neurofeedback-a.

Indikacije za upotrebu ovih metoda:

Kombinacija obe metode (biofeedbacka i neurofeedback-a) veoma je uspešna kod:

Primena kod DECE  metode neurofeedbeck-a pomaže kod:

 • poremećaja pažnje
 • hiperaktivnosti
 • autizma
 • disleksije
 • drugim poremećajuma učenja
 • govorno jezičkih poremećaja
 • cerebralne paralize
 • mucanja
 • drugih poremećaja razvojnog doba

Primena kod osoba kod kojih se zahteva celodnevna intelektualna aktivnost i visoka koncentracija samokontrolom nivoa stresa

Trening kontrole stresa i koncentracije

 • RUKOVODIOCI VELIKIH KOMPANIJA
 • MENADŽERI
 • JAVNE LIČNOSTI I INTELEKTUALCI
 • VRHUNSKI SPORTISTI

Efikasnost neurofeedback-a u pojedinim simptomima:

Pozitivne efekte kod odklanjanja posledica stresa, loše koncentracije, tenzone glavobolje, bolova vratne regije (cervikalnog sindroma) i upornih glavobolja i migrene oseća 80-90% pacijenata već nakon nekoliko terapijskih tretmana. Ove terapijske procedure u svetu pored ostalih koriste i vrhunski sportisti, kao i menadžeri, a u cilju povećanja koncentarcije i kontrole stresa.

 

 

MediHelp tim lekara

​Dr sci med Srđan Sretenović, specijalista neurologije, ekspert za neuroangiologiju
Dr med Aleksandar Stanić, specijalista neurologije-epileptolog
Drugi konsultanti različitih oblasti medicine

Zatvori