Biofeedback i neurofeedback – bez lekova u kontroli i lečenju stresa i drugih oboljenja

 

Novo u ordinaciji MediHelp!

Naučno zasnovane inovativne metode, koje se nalaze u savremenim terapijskim protokolima brojnih medicinskih ustanova širom sveta i koje se uspešno primenjuju kod dece i odraslih.

Biofeedback

BiofeedbackBiofeedback je proces učenja kako da upoznamo sopstvene psihofizičke funkcije, odnosno reakcije na stres, i ponavljanim vežbama naučimo da ih kontrolišemo. Putem savremene elektronske tehnologije terapeut, kao i sam pacijent gledajući na monitoru svoje pokazatelje stresa u momentu ispitivanja, dobijaju trenutne informacije o napetosti mišića, perifernoj temperaturi i znojenju, frekvenci srčanog rada i disanja.

Kontinuiranim treningom uz pomoć terapeuta učimo kako da na potpuno neškodljiv način smanjimo stres, popravimo cirkulaciju, promenimo ritam disanja, pritisak, napetost mišića ili postignemo relaksaciju.

Neurofeedback

Neurofeedback je vrsta terapije koja se zasniva na praćenju električne aktivnosti mozga (EEG) i davanja povratne informacije. Kao i u biofidbeku, analizom moždanih talasa koje u trenutku ispitivanja prati sam pacijent i terapeut, dobijamo informacije o funkcionisanju mozga.  Ponavljanim treningom učimo kako da mozak bolje funkcioniše, a samim tim smanjimo ili uklonimo simptome određenih poremećaja.

NeurofeedbackDa li su metode na bilo koji način štetne?

Obe metode su potpuno neinvazivne, neškodljive i za pacijenta prijatne.

Koji su ciljevi treninga biofeedback-om i neurofeedback-om?

Veliki broj ljudi u savremenoj populaciji ne uspeva da adekvatno prepozna i racionalizuje stres. Ovo ostavlja posledice na naše psihosomatsko stanje. Posledice prolongiranog stresa mogu privremeno ili trajno da oštete naše mentalno i telesno zdravlje. Učenje samokontrole fizioloških funkcija bitno utiče na zdravlje. Naučene veštine postaju automatske i osoba ih nakon treninga praktikuje nezavisno od terapeuta. Samokontrola fizioloških funkcija oslobađa, u većini slučajeva, od potrebe za lekovima. Do sada nije utvrđen ni jedan negativan efekat biofeedback i neurofeedback-a.

Indikacije za upotrebu ovih metoda:

Kombinacija obe metode (biofeedbacka i neurofeedback-a) veoma je uspešna kod:

Primena kod DECE  metode neurofeedbeck-a pomaže kod:

 • poremećaja pažnje
 • hiperaktivnosti
 • autizma
 • disleksije
 • drugim poremećajuma učenja
 • govorno jezičkih poremećaja
 • cerebralne paralize
 • mucanja
 • drugih poremećaja razvojnog doba

Primena kod osoba kod kojih se zahteva celodnevna intelektualna aktivnost i visoka koncentracija samokontrolom nivoa stresa

Trening kontrole stresa i koncentracije

 • RUKOVODIOCI VELIKIH KOMPANIJA
 • MENADŽERI
 • JAVNE LIČNOSTI I INTELEKTUALCI
 • VRHUNSKI SPORTISTI

Efikasnost biofeedback-a i neurofeedback-a u pojedinim simptomima:

Pozitivne efekte kod odklanjanja posledica stresa, loše koncentracije, tenzone glavobolje, bolova vratne regije (cervikalnog sindroma) i upornih glavobolja i migrene oseća 80-90% pacijenata već nakon nekoliko terapijskih tretmana. Ove terapijske procedure u svetu pored ostalih koriste i vrhunski sportisti, kao i menadžeri, a u cilju povećanja koncentarcije i kontrole stresa.

 

MediHelp tim lekara

​Dr sci med Srđan Sretenović, specijalista neurologije, ekspert za neuroangiologiju
Dr med Aleksandar Stanić, specijalista neurologije-epileptolog
Drugi konsultanti različitih oblasti medicine

 

Podelite informaciju s prijateljima:
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone