Kako lečiti tenzionu glavobolju?

kako-leciti-tenzionu-glavobolju

Smatra se da gotovo ne postoji osoba na svetu koja nije barem jednom osetila bol tenzione glavobolje. Stresogena, psihomiogena ili obična glavobolja – sve su to termini u literaturi koji se odnose na tenzionu glavobolju.

Ovaj tip glavobolje najviše pogađa ženski rod (odnos je 5 naprema 4). Tenziona glavobolja može da se javi u bilo kom uzrastu, ali najčešće se javlja u srednjoj starosnoj dobi. Takođe, oko 7% dece pati od ove vrste glavobolje.

Dijagnoza tenzione glavobolje

Dijagnoza tenzione glavobolje se postavlja nakon obavljenog intervjua sa pacijentom, kao i obavljenog fizikalnog i neurološkog pregleda. Po pravilu, kod ovih osoba su nalazi fizikalnog i neurološkog pregleda u redu, kao i sva dopunska dijagnostička ispitivanja.

Međutim, s obzirom da je bol blag do umereno jakog intenziteta I nepulsirajući, a prisutan u obe strane glave I nema tendenciju pogoršavanja usled nekih fizičkih aktivnosti, bolesnici se ne žale toliko na bol koliko na pritisak koji osećaju u glavi, vrstu stezanja glave i katkad vrata. Kod ovakve vrste glavobolje mučnina, takođe, može da bude prisutna ali skoro nikad nema povraćanja i osetljivosti na svetlost i zvuk, što obično karakteriše migrenske glavobolje.

Tenziona glavobolja traje, obično, duže od pola sata, a nisu retki slučajevi da traje i po par dana bez prestanka. Zbog odsustva karakterističnih simptoma, ova glavobolja se često ne prepoznaje i zanemaruje, što može da ima za posledicu neadekvatno lečenje.

Preventiva

Kada je reč o preventivi, nesteroidni antiinflamantorni lekovi i obični analgetici, obično su efikasni u lečenju akutnog bola. Ali, ukoliko pacijent ima više od deset puta u mesecu tenzionu glavobolju, ne bi trebao da se leči ovim lekovima iz prostog razloga što upotreba ovih lekova može da dovede do razvoja hronične glavobolje nastale upravo usled prekomerne upotrebe medikamenata sa analgetičkim i antiinflamatornim dejstvom.

Stoga, preporučuje se promena životnih navika. Ovo pre svega podrazumeva redovno spavanje, pravilnu ishranu, smanjenu količinu kafe i alkohola itd. Preventiva podrazumeva redovnu primenu terapije koja ima za cilj smanjenje učestalosti i intenziteta glavobolje.

Najefikasniji u preventivi su antidepresivi, takođe fizikalna terapija spada u mere prevencije, tehnike savladavanja stresa (Biofidbek i Neurofidbek) i opuštanja mišića.

Lečenje tenzione glavobolje

Pre svega, intenzitet bola može da bude pojačan u slučaju da pacijent pati od neke organske bolesti u području strukture glave i lica, kao i u slučaju psiholoških poremećaja. Određivanjem i eliminisanjem ovih činilaca, direktno se smanjuje učestalost pa i intenzitet tenzionih glavobolja.

Pacijenti imaju naviku da na svoju ruku konzumiraju različite vrste analgetika pre nego što odluče da odu kod lekara. Ovo može da rezultira pojavom glavobolje usled zloupotrebe analgetikakoja iziskuje dugotrajnije lečenje, a ponekad i poptrebu detoksikacije u bolničkim uslovima. Izbor analgetika u akutnoj fazi bola zavisi od intenziteta glavobolje, kao i od  njene učestalosti.

Profilaktička terapija hronične tenzione glavobolje

Lekar obično preporuči amiltriptilin kao lek u profilaksi. Ovaj lek je efikasan i u profilaktičkoj terapiji migrene, ali ne i u terapiji kod epizodične tenzione glavobolje. Ovaj lek smanjuje trajanje i učestalost javljanja glavobolje ali ne smanjuje njen intenzitet.

Lekar može da vam preporuči valproat. Ovaj lek se koristi u profilaksi horničnih glavobolja koja nekad uz tenziona obeležja ukazuje i na svojstva migrene. Dihidroergotamin se takođe koristi u prekidanju ciklusa hronične dnevne glavobolje.

Botulinum toksin  se koristi sve više u prevenciji kako migrena, tako i hroničnih tenzionih glavobolja. Međutim, mnogi lekari ovaj lek ne odobravaju pre nego što se ne uvere da drugi  lekovi ne deluju.

 

Tenziona glavobolja »

Centar za lečenje glavobolje i migrene »

Šta je glavobolja »

Različiti uzročnici glavobolja »

Povezani članci