Dr sci. med Aleksandar Pantović

Prvi privatni centar za glavobolje i migrene u Srbiji
Dr sci. med Aleksandar Pantović, specijalista neurologije

Dr sci. med Aleksandar Pantović, specijalista neurologije

  • Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu
  • Specijalistički ispit iz neurolgije položio je na Klinici za neurologiju Vojnomedicinske akademije
  • Doktorska disertacija Medicinski fakultet u Beogradu
  • Naučni projekti Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (145073, 41025) – Medicinski fakultet u Beogradu
  • Publikacije u kojima je prvi autor ili koautor citirane su preko 1000 puta (Scopus, Googe scholar)

Oblasti užeg interesovanja u kliničkom radu su primarne demijelinizacione bolesti centralnog nervnog sistema, primarne glavobolje, kranijalne neurlagije, bol u predelu  lica, centralni i periferni neuropatski bol, vrtoglavice.

Članstva u medicinskim udruženjima:

  • Inernacionalno udruženje za glavobolje – International Headache Society (IHS)
  • Međunarodno društvo za nevoljne pokrete – Movement disorder society (MDS)
  • Međunarodno društvo za neuroimunologiju – International Society of Neuroimmunology (ISN)
  • Društvo neurolga Srbije i Nacionalno udruženje za glavobolje Srbije

Neurologija »